Addasu i’r newidiadau

Rydyn ni wedi clywed rhai hanesion anhygoel am fusnesau lleol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cydweithio ac yn helpu pobl leol yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac mae hi’r un mor wych gweld llawer o fusnesau – gan gynnwys bwytai a chaffis – yn addasu eu busnes i gynnig gwasanaethau tecawê a dosbarthu.

Rydyn ni wedi llunio rhestr o’r holl ddiweddariadau busnes gan aelodau Cymdeithas Dwristiaeth Caerffili er mwyn i chi wybod pa rai sydd ar agor, pa rai sy’n gweithredu ychydig yn wahanol a, gwaetha’r modd, pa rai sydd wedi gorfod cau eu drysau i’r cyhoedd dros dro.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch isod…

Os ydych chi’n byw yn lleol, cysylltwch â’ch bwytai, caffis a busnesau bwyd lleol i gael gwybod a ydyn nhw’n cynnig y gwasanaethau hyn.

Ond, yn bwysicaf oll…

#ArosGartref #ArosYnDdiogel #StayHomeStaySafe

Essential information

Downloads

Caerphilly Tourism Association >

CTA Member