Blaengawney Farm/Hallets Cider

Blaengawney Farm, cartref seidr

Trefnwch ddiwrnod arbennig i’ch teulu a ffrindiau a chael hwyl yn y fferm! Cymerwch ran mewn sesiynau paru a blasu bwyd a seidr gwych a mwynhau rhai o’r seidr gorau sydd ar gael! Blas yw rinwedd pwysicaf unrhyw seidr er mwyn darganfod ei flas unigryw a nodweddiadol, mae bob amser yn well rhoi cynnig arni cyn prynu!

Lleiafswm o 6 person er mwyn cadw lle.

 

Essential information

Address
Address
Blaengawney Farm, Crumlin
NP11 5AY
Contact Name
Contact
Annie Hallet
Phone
Phone
01495 244691
CTA Member

You may also be interested in: