Blas o Gaeaf ym Maenordy Llancaiach Fawr

December 9, 10:00am - December 9, 4:00pm

10:00-16:00 

Blasu bwyd o’r 17eg ganrif yn y faenor. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y Maenordy gyda’r tanau wedi eu cynnau a’r gegin yn llawn arogleuon blasus. Bydd digonedd o ddanteithion tymhorol blasus i chi roi cynnig arnynt wrth fynd o amgylch y faenor a hyd yn oed diod o’r 17eg ganrif i’w golchi i lawr gyda hi.

Mae ffioedd mynediad arferol i’r Faenor yn berthnasol. Dim angen archebu.

Essential information

Address
Address
Faenor Llancaiach Fawr, Gelligaer Road, Nelson, Treharris
CF46 6ER
Contact Name
Contact
Llancaiach Fawr
Phone
Phone
01443 412248
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
CTA Member

You may also be interested in: