Brewers Lodge

Mae gan Brewers Lodge, sy’n edrych dros dref brysur Goed Duon, olygfeydd o fynyddoedd Mynyddislwyn a chwm ffrwythlon Sirhywi sy’n llawn gwyrddni a thir amaeth.

Mae’n cynnwys 16 o ystafelloedd en suite modern sydd â theledu lloeren a WiFi. Mae WiFi ar gael hefyd yn y bwyty a’r bar.

Gellir parcio’r car am ddim, ac mae hen ddigon o leoedd ar gael. Mae gorsaf drenau Pengam 2.7 milltir i ffwrdd, ac mae cyfnewidfa bysiau dim ond hanner milltir i ffwrdd.

Er bod Brewers Lodge wedi’i leoli nid nepell o rai o goetiroedd mwyaf hardd y rhanbarth, mae hefyd o fewn cyrraedd hawdd i ddinasoedd Casnewydd, Caerdydd a Bryste.

Essential information

Address
Address
Gordon Road, Blackwood
NP12 1DS
Contact Name
Contact
Catherine Brewer
Email
Email Address
info@brewerslodge.co.uk
Phone
Phone
01495 230240
Website
Website
Gwefan
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: