Golf Course at Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa

Mae gan Westy Golff a Sba Bryn Meadows gwrs golff pencampwriaeth ag 18 twll, stiwdio pytio dan do, cyflenwadau golff a bar chwaraeon sydd ar agor i breswylwyr, aelodau ac ymwelwyr.

Mae’r cwrs parcdir hwn, sydd wedi’i amgylchynu gan goed ac a sefydlwyd yn 1973, yn cynnig her wahanol o bob ti. Yn wahanol i lawer o gyrsiau mewndirol, mae pob twll yn wahanol yn Bryn Meadows, diolch i gynllunwyr y cwrs gwreiddiol, Brian Mayo a’r chwaraewr golff proffesiynol cyntaf Craig Defoy.

Mae llawer iawn o bwyslais ar gywirdeb a rheolaeth dactegol yn hytrach na grym corfforol. Mae cwrs Bryn Meadows yn arbennig o addas ar gyfer grwpiau cymysg ac yn cynnig her ddiddorol i golffwyr o bob gallu a handicap.

Mae cwrs pencampwriaeth Bryn Meadows yn gwrs golff 71 par sy’n mesur 6,021 llath. Mae’n cynnig her wahanol o bob ti a grîn, sy’n golygu bod cywirdeb yn bwysig. Y ddau dwll nodedig yw twll 13, sy’n 3 par ac yn mesur 227 llath dros ddŵr, a’r ail dwll, sy’n 5 par ac yn mesur 557 llath lle mae eich trydydd trawiad dros ddŵr gydag ardal waharddedig i’r dde.

Mae croeso i ddechreuwyr a’r rhai sydd am wella ddefnyddio Cwrs Academi First Swing, sy’n gwrs 9 twll ac sy’n ddelfrydol i bobl o bob oedran. Mae’r efelychydd golff diweddaraf ar gael hefyd, sy’n ddelfrydol er mwyn rhoi dadansoddiadau manylach neu gymorth ystadegol i golffwyr, ond mae hefyd yn llawer o hwyl i’r rhai nad ydynt yn chwarae golff.

Gwobrau
Mae’r tîm wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr ‘Gwesty Golff y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Golff y Byd 2017. Cyrhaeddodd Bryn Meadows y rownd derfynol ar gyfer gwobrau ‘Clwb y Flwyddyn’ a ‘Chlwb Iau’r Flwyddyn’ yn 2016 ar ôl cael ei ddewis gan Undeb Golff Cymru, a chafodd ei gydnabod hefyd fel un o Ganolfannau Rhagoriaeth Undeb Golff Cymru.

Ym mis Mai 2016, Academi First Swing, sef y golffwyr iau, oedd Pencampwyr Golff Stryd Cymru a Phencampwyr Golff Stryd Cenedlaethol y DU ddechrau mis Mehefin am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae’r golffwyr hefyd wedi gallu ymfalchïo yn y ffaith mai Winners Bar & Golf Supplies yw’r ‘Tŷ Clwb Gorau yng Nghymru’ yn ôl cylchgrawn Top Golfer, a’r pedwerydd yn y DU, a’i fod hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr ‘Bar Gorau’ yng Ngwobrau Twf Busnes 2017.

Essential information

Address
Address
Maesycwmmer, Nr Ystrad Mynach, Caerphilly
NP12 2RB
Phone
Phone
01495 225590
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: