Golff, Gwesty a Sba Bryn Meadows

Croeso i westy hamdden moethus 4 seren annibynnol unigryw sydd dan berchnogaeth deuluol, a saif mewn 100 erw o dir dôl ac ynghudd yng nghymoedd syfrdanol de-ddwyrain Cymru, ger Caerffili.

Os ydych yn aros at ddibenion busnes neu bleser, bydd yr ystafelloedd gwely moethus a’u golygfeydd panoramig dros y maes golff tawel a’r wlad gyfagos yn eich galluogi i deimlo’n gartrefol ac i ymlacio’n llwyr.

Mae’r ystafelloedd wedi’u dodrefnu’n gain gyda chelfi, dodrefn meddal a baddonau a phennau sinciau marmor o’r Eidal, i’ch galluogi i ymlacio’n llwyr. I gael noson dda o gwsg, ewch i’r gwely maint brenin â’i gynfasau meddal cotwm pur a’i gwiltiau moethus. Er mwyn ail-ddeffro’ch synhwyrau, camwch i’r gawod bwerus i deimlo wedi’ch adfywio a’ch bywiogi.

Enillodd Bryn Meadows wobr “Gwesty’r Resort y Flwyddyn” yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru 2023.

Essential information

Address
Address
Maesycwmmer, Nr Ystrad Mynach, Caerphilly
NP12 2RB
Phone
Phone
01495 225590
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: