Butcher & Ball Dog Café

Caffi cŵn lle mae croeso i bobl!

Lle diogel i dreulio amser gyda’ch ffrind gorau wrth wneud rhai newydd. Mae’n cynnig bwyd cartref sy’n isel mewn calorïau ac yn llawn blas i bobl, a byrbrydau hyfryd i’n ffrindiau blewog.

Mae’n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chlybiau drwy gydol y flwyddyn.

Essential information