C37 Coffee Shop & Bakery

Wedi’i bobi yn syth o’r galon…

Mae Siop Goffi a Phopty C37 yn Ystrad Mynach yn cynhyrchu cacennau, sgons a chacennau hufen ffres o’r radd flaenaf. Ewch â’ch danteithion blasus i fwynhau gartref … neu beth am fwynhau gyda theulu a ffrindiau yn y siop goffi hyfryd.

Siop goffi ac ystafell de wobrwyol yw C37 lle mae’r perchnogion Alex a Mike Jones yn pobi’r holl gacennau, sgons a chacennau hufen ffres. Maent yn cynnig y bwydlenni arferol y byddech yn eu disgwyl mewn caffi o frecwastau i giniawau ysgafn, ac yn gallu cynnig llefydd ar gyfer 55 o westeion. Maent yn adnabyddus am eu te prynhawn o safon uchel gyda’r holl gacennau cartref a sgons wedi’u gweini ar lestri te traddodiadol.

Yn fwy na siop goffi, mae C37 yn cynnal digwyddiadau a nosweithiau thema amrywiol trwy gydol y flwyddyn.

Gyda gwobrau gan ‘Gwobr Ranbarthol Cymeradwyaeth Uchel’ ‘Menyw Busnes y Flwyddyn Caerffili 2017’ a ‘Prif Wobrau Caerffili 2017’, mae hwn yn fusnes sydd wedi’i sefydlu ers amser a’i gefnogi.

Essential information

You may also be interested in: