Bryn Meadows Caerphilly 10k 2021

May 16, 10:00am - May 16, 12:00pm

Bryn Meadows Caerphilly 10K postponed

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa o ran yr achos parhaus o COVID-19 (coronafeirws) yn agos. Gan ystyried hyn ac er mwyn diogelwch y cyhoedd, rydyn ni wedi penderfynu gohirio Ras 10k/2k Bryn Meadows Caerffili a oedd i fod i ddigwydd ar 13 Medi 2020. Bydd Ras 10k/2k Bryn Meadows Caerffili nawr yn digwydd ddydd Sul 16 Mai 2021. Gyda’r ansicrwydd y mae’r pandemig wedi’i achosi, rydyn ni’n gwerthfawrogi’n llwyr y byddai nifer ohonoch chi wedi bod yn edrych ymlaen at ymuno â ni ym mis Medi i ddathlu ein cymuned fendigedig. Ond er eich iechyd chi, ac iechyd ein gwylwyr, gwirfoddolwyr, staff y digwyddiad a’r boblogaeth ehangach, credwn fod y penderfyniad hwn yn angenrheidiol i ganiatáu i’r digwyddiad gyrraedd ei lawn botensial. Bydd pob cais yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig i’r dyddiad newydd. Nid oes angen cysylltu â ni i ddiwygio unrhyw fanylion. Nid oes unrhyw beth i chi ei wneud os ydych chi eisoes wedi cofrestru. Bydd gwybodaeth ychwanegol am bryd i ddisgwyl pecyn rasio, gwybodaeth o ran cau’r ffyrdd a manylion gweithredu eraill yn cael eu rhannu yn agosach at ddyddiad y digwyddiad. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan

 

Photo credit – Huw Fairclough Photography

Essential information

Address
Address
Crescent Road, Caerphilly, CF83 1AB
CF83 1AB
Email
Email Address
10k@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook

Downloads

Caerphilly 10k Flyer >

CTA Member

You may also be interested in: