10cilomedr Caerffili 2021

September 12, 10:00am - September 12, 12:00pm

Disgwylir i 10cilomedr Caerffili ddychwelyd yn 2021 ar ddydd Sul 16 Mai ynghyd â 2gilomedr Caerffili.

Dywedodd yr Arweinydd, “Rydym wedi bod yn monitro llacio’r cyfyngiadau coronafeirws dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Er bod y cyfyngiadau hyn wedi dechrau llacio yn ystod yr wythnosau diwethaf,  mae dydd Sul 16 Mai 2021 wedi cyrraedd yn rhy fuan i ganiatáu i rasys 10 cilomedr/2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows i fynd yn eu blaen.

Er mwyn diogelwch y cyhoedd, penderfynwyd gohirio rasys 10 cilomedr/2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows tan ddydd Sul 12 Medi 2021.

Rydyn ni’n sylweddoli bod llawer ohonoch chi’n edrych ymlaen at ymuno â ni yn yr hyn sydd bob amser yn achlysur gwych i’r Fwrdeistref Sirol, ond er iechyd y cyhoedd, ac iechyd ein gwylwyr, gwirfoddolwyr, staff y digwyddiad a’r boblogaeth ehangach, credwn ni fod y penderfyniad hwn yn angenrheidiol a bydd yn caniatáu i’r digwyddiad gyrraedd ei lawn botensial pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.”

Bydd pawb sydd wedi cofrestru yn cael eu trosglwyddo i’r dyddiad newydd yn awtomatig. Nid oes angen cysylltu â ni i ddiwygio unrhyw fanylion. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth os ydych chi wedi cofrestru yn barod.

Bydd gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â phryd i ddisgwyl pecynnau rasio, gwybodaeth am gau ffyrdd a manylion gweithredu eraill yn cael eu rhannu yn agosach at y digwyddiad.

Am ragor o fanylion, ewch i adran Cwestiynau Cyffredin ein gwefan: https://your.caerphilly.gov.uk/10k/cy/faqs

Photo credit – Huw Fairclough Photography

Essential information

Address
Address
Crescent Road, Caerphilly, CF83 1AB
CF83 1AB
Email
Email Address
10k@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook

Downloads

Caerphilly 10k Flyer >

CTA Member

You may also be interested in: