Gŵyl Fwyd Caerffili – Gohiriwyd

May 2, 9:00am - 2020-05-02 17:00:00

Gŵyl Fwyd Caerffili

Mae iechyd a lles y gymuned o’r pwys mwyaf, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa o amgylch COVID-19, gan ymateb yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio Gŵyl Fwyd Caerffili a oedd yn mynd i ddigwydd ar ddydd Sadwrn 2 Mai. Byddwn yn ceisio aildrefnu’r digwyddiad ar gyfer dyddiad yn y dyfodol a byddwn yn ymdrechu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am hyn pryd y gallwn..

Essential information

Address
Address
Caerphilly Town Centre
CF83 1JL
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
CTA Member

You may also be interested in: