The Castle Inn Self Catering

Tafarn draddodiadol Gymreig groesawgar mewn man hynod yn y goedwig.

Saif Tafarn y Castle ar stepen drws Fforest Cwmcarn ac mae’n cynnig llety gwely a brecwast a llety hunanarlwyo, sy’n berffaith i gerddwyr a beicwyr.

Mae’r llety gwely a brecwast yn adeilad y dafarn lle ceir dwy ystafell wely â lle i hyd at chwech o bobl. Mae gwesteion yn rhannu’r ystafell ymolchi fawr sydd â baddon cornel moethus, cawod ar wahân ac uned ymolchi, ynghyd â chegin/ystafell fwyta â’r holl gyfarpar angenrheidiol, gan gynnwys popty, hob, oergell a ffwrn meicrodon. Darperir brecwast cyfandirol ac mae croeso i’r gwesteion helpu eu hunain i de/coffi yn ôl y gofyn.

Y tu ôl i’r dafarn mae dau gaban cysgu hunanarlwyo newydd sbon. Gall hyd at dri o bobl gysgu ym mhob un o’r rhandai cynllun agored sy’n cynnwys cegin â’r holl gyfarpar angenrheidiol ac ystafell wlyb.

Essential information

Address
Address
Cwmcarn
NP11 7DU
Contact Name
Phone
Helen & Tim
Phone
Phone
01495 272877
CTA Member

You may also be interested in: