Chapel House

Mae Chapel House yn fwthyn o’r 17eg ganrif â dwy ystafell wely sydd wedi’i adnewyddu’n ofalus, gan adfer llawer o’r nodweddion gwreiddiol.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd neu deithwyr busnes. Mae lle cysgu i 4 o bobl gyda 2 ystafell wely; 1 ystafell ddwbl ac 1 ystafell gyda phâr o welyau.

Mae gan Chapel House barcio oddi ar y stryd i un car sydd ar ffordd A A gyda’r safle bysiau i Gaerffili yn syth cyferbyn â drws blaen Chapel House. Mae ganddo olygfeydd o’r mynydd ac mae’n agos at weithgareddau sy’n gyfeillgar i deuluoedd gan gynnwys teithiau cerdded gwledig, cyrsiau golff, llwybrau beicio a thafarnau gwledig. Mae Castell Caerffili hanesyddol tua 15 munud i ffwrdd ar droed ac mae’n cymryd 15 munud mewn car/ar drên i gyrraedd dinas Caerdydd.

Essential information

Address
Address
Watford Road, Caerphilly,
CF83 1EL
Contact Name
Contact
Laura Morris-Lloyd
Email
Email Address
lauramorrislloyd@aol.com
Phone
Phone
07983 082796
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: