Group and Coach Visitors to Events

Group and Coach Visitors to Events

Os hoffech ddod â grŵp o ymwelwyr ar fws i’r digwyddiadau canlynol, llenwch y ffurflen isod. Os hoffech fynd i fwy nag un o’r digwyddiadau, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen am bob digwyddiad rydych am fynd iddo.

Gŵyl y Caws Mawr, dydd Sadwrn 28 Gorffennaf a dydd Sul 29 Gorffennaf 2018

Marchnad Nadolig Caerffili, dydd Sadwrn 7 Rhagfyr a dydd Sul 8 Rhagfyr 2019

Gŵyl Fwyd Caerffili, dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Gwybodaeth bwysig am barcio bysiau ym maes parcio Heol y Cilgant:

Dim ond hyn a hyn o leoedd i fysiau sydd yn y maes parcio hwn, ac mae 5 munud ar droed i safle’r digwyddiad. Y cyntaf i’r felin fydd yn cael y lleoedd. Gall bysiau ollwng a chasglu ymwelwyr wrth safle’r digwyddiad cyn parcio yn y maes parcio am y diwrnod.

Mae angen talu ac arddangos yn y maes parcio hwn. Mae’n costio tua £3.50 (gweler y bwrdd talu ac arddangos ar ôl cyrraedd).

Gwybodaeth bwysig am faes parcio a theithio Gŵyl y Caws Mawr:

Mae’r maes parcio a theithio 5 munud o safle’r digwyddiad mewn car neu fws. Gall bysiau ollwng a chasglu ymwelwyr wrth safle’r digwyddiad o hyd, cyn parcio yn y maes parcio a theithio am y diwrnod. Gall bysiau barcio am ddim.

Y Caws Mawr Map Parcio – Big Cheese Parking Map WELSH

map parcio Gŵyl Fwyd Caerffili – Big Cheese Parking Map WELSH

Map marchnad Nadolig Caerffili (bydd hwn yn cael ei ddiweddaru’n fuan)

Essential information

Contact Name
Phone
Sally Walters