Darganfod Cymru. Yn ddiogel.

Gwna addewid dros Gymru.

Wrth i ni baratoi i ddarganfod Cymru unwaith eto, beth am wneud addewid i edrych ar ôl ein gilydd a’n gwlad.

Addo.

Mae’r Cloi Mawr wedi rhoi cyfle i arafu.
I oedi. I werthfawrogi’r darn o dir sy’n gartre i ni.
Mae wedi ein hatgoffa o bopeth sy’n agos at ein calon…
Ein bro a’n byd.
A nawr rydym ni’n addo gofalu am y pethau hynny:
Trwy warchod yr harddwch sydd o’n cwmpas.
Trwy adrodd ein straeon.
Trwy ofalu am y rhai sy’n byw yma ac yn ymweld.
Wrth i ni roi bodiau ein traed yn y môr, tynnu ein hesgidiau cerdded o’r cwtsh dan staer, neu ddechrau ar antur epig, gadewch i ni addo gyda’n gilydd — i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Addo.
Gwna addewid dros Gymru.

Essential information