Digwyddiadau 2020 – Ffurflenni Cais Masnachwyr

CAM 1

Rhaid i bob masnachwr ddarllen y dogfennau, ‘Llythyr Cais Digwyddiad’ ac ‘Amodau Derbyn a Rheoli Diogelwch Digwyddiad’, isod.

2020 Event Application Letter_CY

Conditions Of Acceptance & Event Safety Management 2020_CY

CAM 2

Lawrlwythwch y ddogfen, ‘Cais Digwyddiad – Ffurflen Gyswllt’, a’i llenwi. Bydd angen llenwi’r ffurflen hon unwaith yn unig, a bydd hi’n berthnasol i bob digwyddiad yn 2020 y byddwch yn gwneud cais amdano.

2020 Event Application Contact Sheet_CY

CAM 3

Lawrlwythwch y ddogfen, ‘Ffurflen Gais Digwyddiad’, ar gyfer pob digwyddiad unigol yr hoffech fod yn bresennol ynddo, a’i llenwi.

Caerphilly Food Festival – Application 2020_CY

Caerphilly 10K – Application 2020_CY

Big Cheese Festival – Application 2020_CY

Ystrad Mynach Festive Fayre – Application 2020_CY

Blackwood Winter Fair – Application 2020_CY

Bargoed Winter Fair – Application 2020_CY

Caerphilly Christmas Market – Application 2020_CY

CAM 4

Anfonwch eich ‘Cais Digwyddiad – Ffurflen Gyswllt’ a’ch dogfennau atodol, ynghyd â’ch ‘Ffurflen Gais Digwyddiad’ ar gyfer un neu ragor o ddigwyddiadau yn 2020 yr hoffech gael eich ystyried amdanynt, drwy e-bost i: CaisDigwyddiadau@caerffili.gov.uk

CAM 5

Arhoswch am neges e-bost oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a fydd yn cadarnhau a yw’ch cais yn llwyddiannus neu’n aflwyddiannus. Byddwn yn cysylltu â phawb sy’n gwneud cais.

Diolch am roi o’ch amser. Edrychwn ymlaen at gael eich dogfennau erbyn dydd Sul 16 Chwefror. Bydd ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried os bydd lleoedd ar gael, ond bydd y rhai sy’n cyrraedd erbyn 16 Chwefror yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Essential information