Events

Bargoed Ice Rink

November 20, 10:00am - November 24, 7:00pm

Mae Llawr Sglefrio Iâ Bargod yn dychwelyd eleni am bum niwrnod o ddydd Mercher 20 Tachwedd i ddydd Sul 24 Tachwedd! Rydyn ni’n argymell bod ymwelwyr yn gwisgo’n dwym ac i beidio colli allan ar yr atyniad arbennig hwn sydd yma unwaith y flwyddyn.

Bydd y llawr sglefrio iâ ar agor bob dydd rhwng 10am a 7pm, a bydd yn gweithredu slotiau hanner awr drwy’r dydd. P’un a ydych yn barod i wibio ar draws yr iâ neu os oes angen ychydig o gymorth arnoch gan ein pengwiniaid iâ bach, mae sglefrio iâ’n cynnig llawer o hwyl i bawb ei mwynhau.

GWYBODAETH BWYSIG
Oedran isaf – 3 oed
RHAID i blant 3 i 7 oed fod yng nghwmni oedolyn (rhaid i’r oedolyn fod dros 18) ar yr iâ
Mynediad £3 y person
Ni allwch archebu ymlaen llaw felly anogir i ymwelwyr gyrraedd yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Gyda chefnogaeth Morrisons. Noddir gan Gyngor Tref Bargod.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ganolfan Croeso Caerffili ar 029 2088 0011 neu anfon e-bost at digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Essential information

Address
Address
Morrison's Underground Car Park, Bargoed
CF81 8NX
Contact Name
Phone
The Visitor Centre - Caerphilly
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Charges
Charges
£3pp

Downloads

Rink Safety Rules >

T & C'S >

Taflen Ddigwyddiadau - Saesneg >

Taflen Ddigwyddiadau – Cymraeg >

CTA Member

You may also be interested in: