Events

10 cilomedr Caerffili Bryn Meadows 2020

May 17, 10:00am - May 17, 12:00pm

Disgwylir i 10cilomedr Caerffili ddychwelyd yn 2020 ar ddydd Sul 17eg Mai ynghyd â 2gilomedr Caerffili.

Gyda 2,500 o redwyr o bob gallu yn mynychu Caerffili o bob cwr o’r wlad i fwynhau’r digwyddiad, rydym yn rhagdybio bydd digwyddiad 2020 yn well nag erioed.

Wedi’i osod yng nghysgod ysblennydd Castell Caerffili ac bydd gan redwyr y cyfle i redeg amser da ar gwrs cymharol fflat gyda rhai pwyntiau tonnog. Bydd y cwrs yn arwain cyfranogwyr drwy ganol ac o gwmpas y dref, gan fynd heibio arwyddion eiconig, gan gynnwys cerflun y caws mawr a cherflun Tommy Cooper ar hyd y ffordd a chynnig golygfeydd gwych o’r castell canoloesol, cawraidd fel cefndir syfrdanol i’r digwyddiad.

Yn ystod y ras boblogaidd, sy’n denu rhedwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt, llwyddodd Matthew Clowes o Glwb Athletau Amatur Caerdydd i groesi’r llinell derfyn 10 cilomedr yn gyntaf, gan osod record newydd ar y cwrs – sef 30 munud a 22 eiliad. Yn dilyn Matthew, daeth James Hunt o Glwb Athletau Amatur Caerdydd yn ail, a daeth Daniel Bodman o Glwb Athletau Amatur Aberdâr yn drydydd.

Mae’r broses gofrestru eisoes wedi agor ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Sul 17 Mai 2020.

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac fe’i cefnogir gan Athletau Cymru, Rhedeg Cymru a Chwaraeon Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru, ewch i http://your.caerphilly.gov.uk/10k/cy

Credyd llun – Huw Fairclough Photography 

Essential information

Address
Address
Crescent Road, Caerphilly, CF83 1AB
CF83 1AB
Email
Email Address
10k@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook

Downloads

Caerphilly 10k Flyer >

CTA Member

You may also be interested in: