Events

Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt-y-castell

December 7, 10:00am - December 8, 4:00pm

Marchnad Crefft a Bwyd fisol sy’n llawn mynd gyda 20 stondin crefftau, bwyd a diod sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol.

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr (10am–5pm) a dydd Sul 8 Rhagfyr (10am–4pm).

Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Caerffili.

Mewn partneriaeth â Marchnad Nadolig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, rydym yn falch o gynnal ein marchnad crefft a bwyd gyferbyn â Chastell Caerffili. Mae ein marchnad boblogaidd yn denu miloedd o ymwelwyr bob mis ac yn cynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd a chrefft lleol. Gallwch barcio am ddim am 3 awr ym maes parcio Morrisons.

Dyma rai o’r stondinau:

Lush’n’Cwtches

Wood’n Cord

Tiny Giraffe Crafts

Hearts & Dragonflies

RHS Photography

White Cottage Crafts

Daisy Graze

Tîm Atal Troseddau Caerffili

Nanna’s Bakes

Von Bon Bath Bombs

Hogi Hogi Hogi

LD Woodturning

O’r Môr Designs

Williams Bros Cider

Shân Rimmer Art

White Light Candles

Old Griffin Kitchen

Unique Touch Aromatics

My Pet Treats

Crêpe Escape

 

Ar lwyfan y bandiau – Ogof Siôn Corn

Essential information

Address
Address
Castle Court Shopping Centre, Caerphilly
CF83 1NU
Phone
Phone
02920 864221
Website
Social Media
www.facebook.com
CTA Member

You may also be interested in: