Events

Y Caws Mawr

July 24, 3:00pm - July 26, 8:00pm

Adfywiwyd.  Adnewyddwyd.  Ail-ddarganfuwyd.

Ail-ddarganfyddwch Y Caws Mawr! Bydd gan ŵyl eleni wedd newydd a theimlad newydd gyda Gwerthwyr Bwyd Stryd, Traeth Trefol Anferth, Ardal Lolfa Fyw, TAIR Neuadd Fwyd Anferth ac Arddangosiadau Coginio Byw.

Mae Castell Caerffili, yr ail Gastell fwyaf ym Mhrydain, yn dal i fod yn seren yr ŵyl gyda mynediad am ddim dros y penwythnos. Gyda rhaglen o adloniant fydd yn ymestyn o fore hyd nos, bydd yna ail-greu canoloesol o fewn tir y Castell, cerddoriaeth fyw a rhaglen lawn yn Y Neuadd Fawr. Mae’r Ŵyl Caws Mawr yn dod â chynhyrchwyr bwyd a diod lleol a rhanbarthol Cymru at ei gilydd mewn tair neuadd fwyd enfawr, y mwyaf yn y wlad o bosib. Gyda marchnad gaws ymroddedig sy’n cynnwys cynhyrchwyr caws o ansawdd ledled y wlad, dyma baradwys i rai sy’n hoff o fwyd.

Bydd gwerthwyr bwyd stryd cyffrous newydd yn cael eu gosod o gwmpas y safle gyda sioeau coginio a blasau anghyffredin ac egsotig. O nwdls i crempog, mae yna wledd i’w chael! 

Mae digwyddiad Y Caws Mawr yn RHAD AC AM DDIM

Ymunwch â ni am ein noson agoriadol ddydd Gwener, 26 Gorffennaf o 3pm hyd at ein diweddglo tân gwyllt ysblennydd am 10pm. (Mae’r Stondinau a’r Neuaddau Bwyd ar agor ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig).

Oriau Agor Swyddogol

·         3pm–10.15pm Dydd Gwener

·         10am–9pm Dydd Sadwrn

·         10am–8pm Dydd Sul

Nodwch fod yr amserau uchod yn ymwneud ag amseroedd agor cyffredinol yr ŵyl. Bydd rhai gweithgareddau, digwyddiadau ac oriau masnachu yn amrywio o fewn yr amseroedd hyn.

Ron Skinner and Sons i noddi Y Caws Mawr 2019

Essential information

Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Follow us on Facebook!
Charges
Charges
FREE

Downloads

Map Parcio - Cymraeg >

Map Parcio - Saesneg >

Site Map >

CTA Member

You may also be interested in: