Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod – Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr – 9am – 5pm

December 10, 9:00am - December 10, 5:00pm

Bydd Bargod yn dod yn fyw ddydd Sadwrn, 10 Rhagfyr, wrth i’r dref gynnal ei ffair Nadoligaidd flynyddol.

Bydd stondinau Nadoligaidd, adloniant a reidiau ffair yn dod â’r fflach Nadoligaidd ychwanegol hwnnw i’r dref, gan gynnig gwledd go iawn i drigolion lleol.

Bydd Cyngor Tref Bargod yn cynorthwyo’r digwyddiad gydag ymddangosiad gan Siôn Corn ac ychydig o adloniant Nadoligaidd hwyliog.

Mae gan ganol tref Bargod ystod fendigedig o siopau annibynnol a brandiau’r stryd fawr hefyd, sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau ar eich siopa Nadolig. Profwch dref fach sydd â llawer i’w gynnig!

Am y tro cyntaf yn 2022, fe fydd Llawr Sglefrolio, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Bargod ar y cyd, a fydd ar agor o ddydd Mercher, 7 Rhagfyr, tan ddydd Sul, 11 ​​Rhagfyr, ym maes parcio tanddaearol Morrisons!

Mae Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf ym Margod AM DDIM! Mae Llawr Sglefrolio Bargod yn £3 y pen a chewch sglefrio am 30 munud am y pris hwnnw.

Am ragor o wybodaeth, neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i gynorthwyo gan Gyngor Tref Bargod.


Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy


Rhestr stondinau

Afal y Graig Cider & Perry (1) Bwyd Alcohol – Seidr, applesecco, gellygwin, finegr seidr
Ally’s Confectionary Bwyd Losin traddodiadol, losin gwreiddiol a chandi-fflos
Baker Bears Bwyd Pastai cwci, brownis, sgwariau caramel a siocled, ‘rocky road’, ‘tiffin’, jareidiau o deisen, lolipops teisen, paentio’ch bisgedi eich hun
Blasting Creations, Casnewydd Masnachol Eitemau pren, llechi a gwydr wedi’u hysgythru, mygiau a matiau diod wedi’u harddunoli, yn ogystal ag eitemau printiedig 3d
Brew Monster Bwyd Alcohol – Cwrw Crefft a Nwyddau
Caerynys Shed Jewellery Masnachol Gemwaith arian
Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Gwybodaeth
Gofalu am Gaerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Gwybodaeth a chyngor
Tîm Adfywio Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Eitemau a chyngor am ddim ar gymorth cyflogaeth
Cyswllt Elusennol neu’r cynnig gorau Dogs Trust / Cŵn Tywys Elusen Codwyr arian ‘Noddi Ci’ neu ‘Noddi Ci Bach’ – yn dibynnu ar y digwyddiad
Charlie B’s Masnachol Nwyddau i gŵn
Chris Noonan Masnachol Gemwaith ac ategolion wedi’u gwneud â llaw
Dinky Donuts (ANG Concessions) (1) Bwyd Consesiwn – Dinky Donuts Ffres, diodydd poeth ac oer, conau eira
Doughnutters – Caerffili Bwyd Toesenni a llenwadau a phâst siocled wedi’u gwneud â llaw
Eleri’s Welshcakes Bwyd Pice ar y maen cartref mewn amrywiaeth o flasau traddodiadol a chyfoes. Ffedogau “Will Cwtch for Welsh cakes”
Hancox’s Pies Bwyd Eitemau cartref melys a sawrus (Bargod, Coed Duon a Chaerffili – bwyd sawrus yn unig)
House of Wax Masnachol Sebon, canhwyllau, bomiau bath, hufennau lleithio, toddion cawod, hylif sgwrio’r wyneb a bomiau tŷ bach
Mallows Bottling Limited Bwyd Alcohol – Dewis Charlie Parry, Dewis Rummers, Dewis Mallows
Mrs Boss Wales (1) Masnachol Nwyddau’r cartref a rhoddion wedi’u hysgythru â laser, gan ddefnyddio deunyddiau pren, metel a llechi
Pembrokeshire Chilli Farm Bwyd Sawsiau, jamiau a sbeisys tsili
Rae’s Grace Cakes Bwyd Cacennau cwpan, cacennau mawr fesul tafell, Cacan Hambwrdd, cwcis
Signore Twister Bwyd Consesiwn – bwyd poeth – tatws troellog a diodydd meddal
Spirit of Wales Distillery Bwyd Alcohol – Gwirodydd mewn Poteli, Fodca, Jin a Rỳm (Pwnsh rỳm cynnes yn ystod digwyddiadau’r Nadolig)
Steve’s Engraving Masnachol Ysgythru â llaw ar ddisgiau i anifeiliaid anwes, pennau, clustdlysau, sgarffiau, sbectol haul a hetiau bwced
The Slime Factory Masnachol Pecynnau gwneud sleim ac ategolion, gweithdai gwneud sleim
Utility Warehouse – Glenda Kinsey Masnachol Enillwch Mini neu £10,000 am ddim

Rhaglen adloniant

Amser Perfformiwr
Drwy’r dydd Adar ysglyfaethus
Drwy’r dydd Ffair hwyl
Drwy’r dydd Sled Siôn Corn
Drwy’r dydd Stondinau
Drwy’r dydd Siôn Corn a’i Sled Hudolus
Drwy’r dydd – I’w gadarnhau I’w gadarnhau – Bwth Lluniau Pelen Eira
Drwy’r dydd – I’w gadarnhau I’w gadarnhau – Drama’r Geni
Amser i’w gadarnhau Byddin yr Iachawdwriaeth
10.00am Sheridan y Ci Defaid Nadoligaidd / Rollo y Carw (1)
10.30am Angylion Ymlithro (1)
11.00am Dau Ŵr Doeth (1)
11.30am Sioe Swigod y Coblynnod (1)
11.45am Coeden Nadolig ar Esgidiau Rholio (1)
12.00pm Jyglo a Jyglo Cyswllt gyda’r Brenin Iâ (1)
12.15pm Dau Ŵr Doeth (2)
12.30pm Sheridan y Ci Defaid Nadoligaidd / Rollo y Carw (2)
1.00pm Angylion Ymlithro (2)
1.15pm Sioe Swigod y Coblynnod (2)
1.30pm Dau Ŵr Doeth (3)
1.45pm Coeden Nadolig ar Esgidiau Rholio (2)
2.00pm Jyglo a Jyglo Cyswllt gyda’r Brenin Iâ (2)
2.30pm Sheridan y Ci Defaid Nadoligaidd / Rollo y Carw (3)
2.45pm Dau Ŵr Doeth (4)
3.00pm Angylion Ymlithro (3)
3.15pm Sioe Swigod y Coblynnod (3)
3.30pm Coeden Nadolig ar Esgidiau Rholio (3)
3.45pm Jyglo a Jyglo Cyswllt gyda’r Brenin Iâ (3)
4.00pm Dau Ŵr Doeth (5)

Essential information

Contact Name
Contact
Events Team
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: