Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili 2022 – Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022 – 9am – 8pm

December 3, 9:00am - December 3, 8:00pm

Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili yw’r lle perffaith i chi deimlo ysbryd y Nadolig. Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon y dref a’r castell wrth baratoi ar gyfer y Nadolig, gyda bwyd stryd blasus, arogl gwin brwd, theatr stryd gyffrous a dros 60 o stondinau bwyd, crefft a rhoddion, gan gynnwys atyniadau ffair i ddiddanu’r holl deulu!

Yn rhan o’r digwyddiad hudolus hwn mae’r Orymdaith Lusernau Afon y Goleuni sy’n dechrau am 6.30pm ac yn gorffen gydag Arddangosfa Tân Gwyllt am 7.15pm!

Wrth ymweld â Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili, cofiwch fynd i’r Farchnad Ffermwyr boblogaidd yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, Ffair Grefftau Crafty Legs wrth y Senotaff, a Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt y Castell yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell. Mae’r holl farchnadoedd hyn yn ategu Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, a’r cymysgedd o siopau annibynnol a siopau’r stryd fawr sydd yn y dref.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM! Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol i’r castell.

Am ragor o wybodaeth, neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae Cyngor Tref Caerffili yn cynorthwyo’r digwyddiad hwn.


Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy


Rhestr stondinau

A Bit of a Pickle Bwyd Cyffeithiau crefftwrol cartref
Ackermando Masnachol Mae gan bob tegan plant marciau UKCA a CE – teganau meddal, teganau pren, celf i’r wal, hwdis, crysau-t, addurniadau coeden Nadolig
Ally’s Confectionary Bwyd Losin traddodiadol, losin gwreiddiol a chandi-fflos
Amanda Gilbert Masnachol Cardiau Nadolig, tai adar, addurniadau coeden Nadolig, paentiadau. Y cyfan yn wreiddiol gan Amanda.
AromaOils Limited Masnachol Dewis persawrus – canhwyllau, toddion cwyr, olewau gwasgarwyr a gemwaith
Baker Bears Bwyd Pastai cwci, brownis, sgwariau caramel a siocled, ‘rocky road’, ‘tiffin’, jareidiau o deisen, lolipops teisen, paentio’ch bisgedi eich hun
Bow Addict Masnachol Clipiau, bandiau, rhubanau a bobls i’r gwallt
Brew Monster Bwyd Alcohol – Cwrw Crefft a Nwyddau
CADW, Llywodraeth Cymru Masnachol Ymgysylltu â’r gymuned
Neuadd yr Efengyl, Caerffili Elusen Llenyddiaeth a nwyddau Cristnogol am ddim
Caerphilly Station Chiropractic Centre & Blackwood Chiropractic Centre Masnachol Hyrwyddo gofal ceiropracteg
Caerynys Shed Jewellery Masnachol Gemwaith arian
Café Refresh Bwyd Consesiwn – Bwyd poeth – Byrgyrs, cŵn poeth, rholiau porc rhost
Cardiff Distillery Bwyd Alcohol – Dewis o gynhyrchion Distyllfa i gynnwys jin, gwirodydd alcohol isel, gwirodydd jin a gwirodydd eraill
Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Gwybodaeth
Gofalu am Gaerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Gwybodaeth a chyngor
Tîm Adfywio Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Masnachol Eitemau a chyngor am ddim ar gymorth cyflogaeth
Maethu Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Elusen Dosbarthu taflenni sy’n hyrwyddo maethu
CeginHalfnHalf Bwyd Bwyd Stryd Indiaidd
Chang’s Wok Bwyd Prydau wok Tsieineaidd
Cyswllt Elusennol neu’r cynnig gorau Dogs Trust / Cŵn Tywys Elusen Codwyr arian ‘Noddi Ci’ neu ‘Noddi Ci Bach’ – yn dibynnu ar y digwyddiad
Charles Taylor Masnachol Dodrefn i’r ardd.
Charlie B’s Masnachol Nwyddau i gŵn.
Chock Shop Bwyd Consesiwn – Brownis a blondis siocled gyda saws siocled cynnes a hufen ffres
Chris Noonan Masnachol Gemwaith ac ategolion wedi’u gwneud â llaw
Costco Wholesale Ltd Masnachol Aelodaeth Costco
Cwm Deri Vineyard Bwyd Alcohol -Gwinoedd, gwirodlynnau, diodydd dialcohol a medd o’n gwinllan yn Sir Benfro.
Dinky Donuts (ANG Concessions) (1) Bwyd Consesiwn – Dinky Donuts Ffres, diodydd poeth ac oer, conau eira
DM Coffee Ltd Bwyd Consesiwn – coffi, te, siocled poeth, dŵr potel, J2o, lemonêd Sanpelligrino, byns sinamon, tartenni cwstard, pobi Danaidd, cwcis siocled, toesenni, powlenni smwddi acai, powlenni smwddi pitaya
Doughnutters – Caerffili Bwyd Toesenni a llenwadau a phâst siocled wedi’u gwneud â llaw
Entity Silver Masnachol Gemwaith arian a grisial wedi’u gwneud â llaw. Grisialau, anrhegion ac ategolion i ferched
Gwen Davies Art & Henna Masnachol Gwaith celf, cardiau cyfarch, anrhegion wedi’u cynhyrchu’n foesegol o India
Gwens Pantry Masnachol Danteithion i gŵn naturiol, diwastraff. Wedi’u awyrsychu, heb gadwolion a grawn.
H & K Catering Bwyd Melysion – losin wedi’u pecynnu, candi fflos, popgorn, slwtsh.
Hancox’s Pies Bwyd Eitemau cartref melys a sawrus (Bargod, Coed Duon a Chaerffili – bwyd sawrus yn unig)
Hello Good Pie Ltd Bwyd Consesiwn – Cynhyrchydd pastai cartref (LPG dim ond os ydych chi’n gwneud bwyd poeth)
Julie’s Scarves Masnachol Sgarffiau a chynheswyr gwddf.
Little Grandma’s Kitchen Bwyd Siytni, ceuled, cyffeithiau, marmalêd, mwstard, pâst a chracers
Mallows Bottling Limited Bwyd Alcohol – Dewis Charlie Parry, Dewis Rummers, Dewis Mallows
Mancave Pembs & Custom Clocks Masnachol Rhannau ceir go iawn wedi’u huwchgylchu yn glociau wedi’u teilwra, arwyddion Mancave wedi’u gwneud â llaw, crysau-t/mygiau mancave, cylchoedd allweddi ac ati
Eitemau Girlcave fel cwyr tawdd wedi’u gwneud â llaw, llosgwyr cwyr tawdd, eitemau resin wedi’u gwneud â llaw fel bowlenni, clociau, potiau, cylchoedd allweddi ac addurniadau .
Marie Cresci’s Cheesecakes Bwyd Cacen gaws
Mister Window Company Masnachol Gwydr dwbl
Mrs Boss Wales (1) Masnachol Nwyddau’r cartref a rhoddion wedi’u hysgythru â laser, gan ddefnyddio deunyddiau pren, metel a llechi
Nuts About Cinnamon Bwyd Consesiwn -Cnau â sglein sinamon (cnau daear, pecans, almonau, cnau cashiw a chnau cyll)
Penuel Wood Craft Masnachol Eitemau pren o ddodrefn bach, dysglau pren ac eitemau’r gegin
Penylan Preserves Bwyd Cyffeithiau
Pure Soy Meltables Masnachol Canhwyllau, cwyr tawdd, gwasgarwyr cyrs wedi’u gwneud â llaw
Bagiau anrheg gan gynnwys llosgwr cwyr tawdd a chwyr tawdd (cwsmer yn dewis ei hun i fynd yn y bag)
Rae’s Grace Cakes Bwyd Cacennau cwpan, cacennau mawr fesul tafell, Cacan Hambwrdd, cwcis
SamosaCo (Sim’s Food’s Limited) (1) Bwyd Bhaji winwns, samosas, pakoras, sawsiau, picls a siytni.
Signore Twister Bwyd Consesiwn – bwyd poeth – tatws troellog a diodydd meddal
Silver Circle Distillery Bwyd Gin, fodca, coctels potel
Simply Christmas Ltd (1) Masnachol Addurniadau Nadolig.
Simply Christmas Ltd (2) Masnachol Addurniadau Nadolig
Spirit of Wales Distillery Bwyd Alcohol – Gwirodydd mewn Poteli, Fodca, Jin a Rỳm (Pwnsh rỳm cynnes yn ystod digwyddiadau’r Nadolig)
Steve’s Engraving Masnachol Ysgythru â llaw ar ddisgiau i anifeiliaid anwes, pennau, clustdlysau, sgarffiau, sbectol haul a hetiau bwced
Taggie Limited Masnachol Dillad plant: Pyjamas, crysau T ac ati.
The Fudge Foundry Bwyd Cyffug seiliedig ar siocled.
The Little Jar Co Bwyd Teisennau a chwcis amrywiol
The Slime Factory Masnachol Pecynnau gwneud sleim ac ategolion, gweithdai gwneud sleim
The Snowcone Co. Bwyd Consesiwn – Conau eira, candi fflos
Tudor Brewery Bwyd Alcohol – Cwrw go iawn, pecynnau rhodd o gwrw.
UNSAIN – Caerffili Masnachol UNSAIN Anrhegion am ddim a dosbarthu taflenni. Stondin gwybodaeth
Utility Warehouse – Glenda Kinsey Masnachol Enillwch Mini neu £10,000 am ddim
Welsh Petanque Masnachol Gweithgaredd Pentanque
Welsh Valley Soapery Masnachol Bariau sebon, siampŵ a chyflyrydd wedi’u gwneud â llaw, a chynhyrchion naturiol ar gyfer y bath
Wigmores Bakery Bwyd Dewis o fara crefftwrol, cacennau, bwyd sawrus a pizza (Ystrad Mynach a Chaerffili – bwyd sawrus yn unig)
Williams Brothers Cider Bwyd Alcohol – Seidr, perai a sudd afal (Seidr cynnes yn ystod digwyddiadau Nadolig)
Wood n Things Masnachol Torchau Nadolig; garlantau, addurniadau coed, wedi’u gwneud o ffrwythau sych, wedi’u persawru ag olew Nadolig

Rhaglen adloniant

Amser Perfformiwr
Drwy’r dydd Adar ysglyfaethus
Drwy’r dydd Ffair hwyl
Drwy’r dydd Sled Siôn Corn
Drwy’r dydd Stondinau bwyd, crefft a gwybodaeth
Drwy’r dydd Ffair Grefftau Caerffili gan Craft Legs
Drwy’r dydd Marchnad Crefftwyr Caerffili
Drwy’r dydd Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt y Castell
Drwy’r dydd Perfformwyr o’r gymuned leol ar lwyfan bandiau Cwrt y Castell
Drwy’r dydd Siôn Corn a’i Sled Hudolus
10.00am Amser Syrffio Siôn Corn! (1)
10.30am Coeden Nadolig ar Goesau Bachau (1)
11.00am Delw Dynol Milwr Plwm (1)
11.30am Carw ar Esgidiau Rholio (1)
12.00pm Sioe Coesau Bachau a Jyglo Nadoligaidd (1)
12.15pm Sioe Swigod y Tylwyth Teg (1)
12.30pm Y Coblynnod a’r Mesurydd Plant Da (1)
12.45pm Amser Syrffio Siôn Corn! (2)
1.00pm Coeden Nadolig ar Goesau Bachau (2)
1.15pm Delw Dynol Milwr Plwm (2)
1.30pm Carw ar Esgidiau Rholio (2)
1.45pm Sioe Coesau Bachau a Jyglo Nadoligaidd (2)
2.00pm Sioe Swigod y Tylwyth Teg (2)
2.15pm Y Coblynnod a’r Mesurydd Plant Da (2)
2.30pm Amser Syrffio Siôn Corn! (3)
2.45pm Coeden Nadolig ar Goesau Bachau (3)
3.00pm Delw Dynol Milwr Plwm (3)
3.15pm Carw ar Esgidiau Rholio (3)
3.30pm Sioe Coesau Bachau a Jyglo Nadoligaidd (3)
3.45pm Sioe Swigod y Tylwyth Teg (3)
4.00pm Y Coblynnod a’r Mesurydd Plant Da (3)
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Samba Galez
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Band Pibau a Drymiau Henllys
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Band Jazz Cardiff Imperial Redcoats
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Barracwda
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Pluen Eira ar Grwydr
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Tywysog Iâ ar Goesau Bachau
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Slefrod Môr Llachar
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Y Llongwyr
**Cwrdd am 6pm ar Crescent Road ar gyfer dechrau’r orymdaith am 6.30pm. Yn gorffen am 7.30pm ar ôl y sioe tân gwyllt am 7.15pm Lwmens
7.15pm Sioe tân gwyllt

Essential information

Contact Name
Contact
Events Team
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: