Food and Drink

The Visitor Centre – Caerphilly

Croeso i Ganolfan Croeso Caerffili, y lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd trawiadol o Gastell Caerffili.

Mae’r staff cyfeillgar a chroesawgar wrth law i sicrhau eich bod yn cael y mwyaf o’ch ymweliad â’r ardal. Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth arnoch tra byddwch yn cynllunio eich ymweliad, neu tra byddwch yma, cysylltwch â’r ganolfan neu galwch heibio.

Mae gan y staff lleol wybodaeth helaeth, a gallant eich helpu gydag unrhyw agwedd o’ch ymweliad, o ddod o hyd i lety a lle arbennig i fwyta i benderfynu pa leoedd i ymweld â nhw. Mae’r holl staff yn byw yn lleol ac yn gwybod am drysorau cudd yr ardal.

Gallwch hefyd brynu ychydig o Gaws Caerffili, sy’n enwog drwy’r byd i gyd, neu luniaeth ysgafn … rydym yn argymell y siocled poeth yn fawr!

Essential information

Address
Address
The Tŵyn, Caerphilly
CF83 1JL
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: