Rhandy Gardd Glendene

Rhandy hardd gyda dodrefn o’r ansawdd uchaf.

Mae’r rhandy wedi’i ddodrefnu’n dda ac ar ddau lawr. Mae’n uned hunan-ddarpar sydd â’r holl bethau angenrheidiol i’w gwneud yn encil cysurus lle gallwch ymlacio. Ar y llawr gwaelod agored ceir ystafell fyw, ystafell fwyta a chegin mewn un. I fyny’r grisiau agored ar y llawr uchaf mae ystafell wely a chyfleuster en suite.

Saif y rhandy uwchben Rhisga, gyda golygfeydd da dros y cwm. Mae o fewn gwaith 2 funud o gerdded i Gangen Crymlyn (Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog), 5 munud i’r orsaf rheilffordd (llinell Caerdydd i Lynebwy), 5 i 10 munud i Rhisga a Phont-y-meistr. Mae llawer o lwybrau cerdded ar gael o’r rhandy, ynghyd â nifer fawr o atyniadau twristiaid o fewn pellter byr.

Estynnir croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda drwy drefniant. Cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

“Perl o le. Byddwn yn rhannu’r gyfrinach â’n holl ffrindiau”. Rob a Meena o Lundain.

Essential information

Address
Address
9 Gelli Avenue, Risca
NP11 6QF
Email
Email Address
Sharman13@gmail.com
Phone
Phone
01633 612138
CTA Member

You may also be interested in: