Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili 2023

April 29, 9:00am - April 29, 5:00pm

Edrychwch ar dudalen y digwyddiad ar Facebook, yma.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod, Caerffili, wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghanol tref Caerffili ers nifer o flynyddoedd ac mae’n cael ei chynnal rhwng 9am a 5pm ddydd Sadwrn 29 Ebrill!

Gall ymwelwyr grwydro drwy’r stondinau niferus o ben Cardiff Road i Faes Parcio’r Twyn, gan fwynhau golygfa ysblennydd Castell Caerffili godidog o’r 13eg ganrif sydd wedi’i leoli wrth galon y digwyddiad!

Mae canol y dref yn cael ei drawsnewid yn farchnad sy’n llawn dop o ddanteithion coginiol; mae’n baradwys i’r rhai sy’n dwlu ar fwyd gyda nifer fawr o stondinau bwyd a diod i demtio blasbwyntiau ymwelwyr gydag aroglau blasus a chynnyrch sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.

Mae rhaglen o arddangosiadau coginio wedi’i chynllunio drwy gydol y dydd ac mae’r digwyddiad yn ymuno â’r marchnadoedd misol sefydledig sy’n cael eu cynnal yng nghanol y dref. Mae Marchnad y Crefftwyr yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, Marchnad Fwyd a Chrefft, Canolfan Siopa Cwrt y Castell, a ffair grefftau ger y Senotaff gan Crafty Legs yn dod â hyd yn oed mwy o amrywiaeth!

Bydd diddanwyr stryd yn crwydro’r ŵyl drwy’r dydd i ddiddanu pawb a bydd detholiad bach o reidiau ffair i blant i ddiddanu’r rhai bach!

Mae gan ganol y dref ddewis hyfryd o siopau annibynnol gyda syniadau ar gyfer anrhegion trawiadol, ac mae hefyd nifer o siopau’r stryd fawr. Mae Caerffili yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau bwyta allan ledled canol y dref, gan gynnwys caffis, bariau a bwytai, felly, #DewisLleol a chefnogi canol eich tref leol chi.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Cardiff Road, Twyn Road, Castle Street (tua’r gogledd yn unig) a maes parcio’r Twyn, lle bydd y ffyrdd ar gau rhwng 9pm nos Wener 28 Ebrill a 9pm nos Sadwrn 29 Ebrill.

I holi am ofod masnachu a’r digwyddiad yn gyffredinol, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl, gan gynnwys y rhaglen arddangosiadau coginio, y rhaglen adloniant, stondinau a fydd yn bresennol a’r ffyrdd a fydd ar gau, ewch i www.caerphillyfoodfestival.co.uk/cy/ neu www.visitcaerphilly.com/cy/events/.


Hysbysiad Pwysig i Drigolion a Manwerthwyr – Gwybodaeth am y Digwyddiad a Chau Ffyrdd

HYSBYSIAD PWYSIG I BRESWYLWYR A MANWERTHWYR GŴYL BWYD A DIOD CAERFFILI DYDD SADWRN 29 EBRILL 2023, 9AM – 5PM GWYBODAETH A CHAU FFYRDD Lleoliad: Cardiff Road, Twyn Road, Castle Street (tua’r gogledd yn unig) a maes parcio’r Twyn Cau ffyrdd a systemau traffig: Bydd Cardiff Road, Twyn Road a Castle Street (tua’r gogledd yn unig) ar gau rhwng 9.00pm ar 28.04.23 a 9.00pm ar 29.04.23. Tra bydd y ffyrdd ar gau, ni fydd y system unffordd yn St Fagans Street ar waith rhwng y cyffyrdd â Bradford Street a Cardiff Road. Bydd rhaid i gerbydau droi i’r chwith wrth yrru o St Fagans Street i Bradford Street. Mynediad i fanwerthwyr: Yn achos manwerthwyr yn y rhan o Cardiff Road a fydd ar gau, sydd heb fynediad i’r lôn gefn, dylen nhw drefnu derbyn nwyddau sydd eu hangen ar gyfer penwythnos y digwyddiad cyn 9.00pm ar 28.04.23 neu rhwng 4.30am a 7.00am ar 29.04.23. Yn achos manwerthwyr yn St Fagans Street sydd â lle parcio/garej y tu cefn i’w heiddo yn Park Lane, byddan nhw’n cael tocyn er mwyn cael mynediad yn ystod y digwyddiad. Bydd modd parcio yn Ysgol y Twyn yn ystod oriau agor y digwyddiad ar bob diwrnod, os oes angen ac os oes ganddyn nhw docyn mynediad. Yn achos manwerthwyr a staff y Llyfrgell sy’n cael defnyddio’r maes parcio y tu ôl i Gymdeithas Adeiladu’r Principality a Llyfrgell Caerffili, mae modd gwneud cais am docyn mynediad drwy gysylltu â digwyddiadau@caerffili.gov.uk neu 07876 358074. Maes parcio gwasanaeth dosbarthu Iceland, Nicola Downie Florist a Sports Direct: Ni fydd y cyhoedd yn cael mynd i’r maes parcio. Yn ystod y digwyddiad, bydd stiward yn cadw golwg ar y bolardiau gollwng cloadwy rhwng Windsor Street a maes parcio Sports Direct / Nicola Downie Florist / Iceland. Bydd angen i dacsis gasglu eu teithwyr o ddiwedd Lôn Drefol Gogledd Windsor Street. Gall deiliaid allweddi, rheolwyr a gweithwyr sifftiau cynnar Iceland, Nicola Downie Florist a Sports Direct gael mynediad i’r maes parcio o Cardiff Road rhwng 4.30am a 7.00am ar 29.04.23. Ar ôl yr amseroedd hyn, bydd cerbydau’n cael gadael maes parcio’r siop ar hyd Lôn Drefol Gogledd Windsor Street yn unig. Dylai pob aelod arall o’r staff barcio mewn meysydd parcio eraill yn yr ardal neu ddefnyddio’r lleoedd a fydd ar gael yn Ysgol y Twyn. Bydd tocynnau’n cael eu rhoi i Sports Direct, Nicola Downie Florist ac Iceland ar gyfer yr ysgol hon. Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y diwrnod, ffoniwch 07876 358074 i siarad â’r swyddog digwyddiadau ar y safle. Mynediad i breswylwyr: Er mwyn hwyluso taith ddiogel i gerbydau dosbarthu nwyddau Iceland, Nicola Downie Florist a Sports Direct ar hyd Lôn Drefol Gogledd Windsor Street, bydd gofyn i breswylwyr gadw’r lôn hon yn rhydd o gerbydau yn ystod cyfnod y digwyddiad. Bydd aros a llwytho yn y lôn hon yn cael eu gwahardd rhwng 5.00pm ar 28.04.23 a 9.00pm ar 29.04.23. Yn achos preswylwyr yn St Fagans Street sydd â lle parcio/garej y tu cefn i’w heiddo yn Park Lane, byddan nhw’n cael tocyn er mwyn cael mynediad yn ystod y digwyddiad. Bydd modd parcio yn Ysgol y Twyn yn ystod oriau agor y digwyddiad ar bob diwrnod, os oes angen. Tacsis: Ni fydd tacsis yn cael mynd ar hyd y ffyrdd a fydd ar gau. Byddwch cystal â threfnu safleoedd casglu a gollwng amgen. Llwybrau a safleoedd bysiau: Bydd y safleoedd bysiau, a fydd wedi eu heffeithio tra bydd y ffyrdd ar gau, yn cael eu symud i’r brif gyfnewidfa a bydd llwybr bysiau dros dro ar waith ar hyd Clive Street, Ludlow Street a Crescent Road. Diolch am eich amser a’ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod prysur hwn. I wneud ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Chanolfan Ymwelwyr Caerffili ar 029 2088 0011 / CroesoCaerffili@caerffili.gov.uk. I gymryd rhan yn unrhyw un neu ragor o’r digwyddiadau, neu i roi adborth ar ôl y digwyddiadau, cysylltwch â’r Tîm Digwyddiadau ar 07876 358074 / Digwyddiadau@caerffili.gov.uk. I gael diweddariadau rheolaidd am ddigwyddiadau, dilynwch Croeso Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar Instagram, Twitter a Facebook. I gael rhagor o wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau, ewch i: www.visitcaerphilly.com/cy/events. Rydyn ni’n annog busnesau canol trefi i gofrestru ar gyfer Cylchlythyr Busnes y Cyngor. Mynnwch wybod y diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Ewch i https://public.govdelivery.com/ accounts/UKCAERPHILLY_CY/subscriber/new a thanysgrifio heddiw! I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau, dilynwch Croeso Caerffili ar Twitter, Instagram a Facebook. 029 2088 0011 www.gwylfwydcaerffili.co.uk #DewisLleol #UKSPF


Map Parcio


Rhaglen Adloniant

O reidiau ffair a ffermydd anwesu i beintio wynebau a cherddoriaeth fyw, darganfyddwch beth sydd ymlaen yn yr ŵyl eleni trwy glicio yma!


Rhestr Stondinau

A Bit of a Pickle Homemade Artisan Preserves (jams/marmalades/chutneys/pickles) chilli products, possibly Blaenavon cheese, possibly curry kits
Abbotts Events Limited – Toasties Concession – Hot Food – Toasties & drinks
Afal y Graig Cider & Perry Alcohol – Ciders, applesecco, rosecco and pearsecco
Ally’s Confectionary Traditional sweets, Novelty Sweets & candy floss
Artisan Cooks Cookery Demonstration
Baker Bears Cupcakes, Cakesicles, Tray Bakes, Cookie pie, Cake Jars, Cookies
Bloom Cakes All cookie based items, millionaire shortbreads, brownies (various)
Brew Monster Alcohol – Craft Beer on draft (where permitted) and in cans (Only events whereby on sales is permitted is Pride Caerffili & Little Cheese Festival)
CCBC Adult Social Care Information
CCBC Caerphilly Cares Advice and information relating to Cost of Living (and general Council support services)
CCBC Cwm a Mynydd Information stand for future food related funding.
CCBC Ty Gwilym Information
Ceginhalfnhalf Concession – Hot Food – Butter chicken, rice, aloo tikki chat, samosa chat, chickpea curry, poppadom, biryani
Celtic Spirit Co Alcohol – Spirits – Liqueurs and spirit form Wales- Danzy Jones, Black mountain Liqueur, Inn-Keepers Tipple, Poteen, Sloe Gin, Black Cherry Liqueur, Passion Fruit Gin, Elderflower Gin, Praline Welsh Cream
Charcuterie Hereford Charcuterie meat & game, soft drinks, wine, charcuterie equipment
Charles Taylor Garden Furniture
Chock Shop Concession – Chocolate Brownies and blondies with warm chocolate sauce and fresh cream
CJ Tasty Treats Hand decorated shortbread Biscuits, flavoured biscuits, paint your own biscuits and decorate your own biscuit kits
Cwm Deri Vineyard Alcohol – Welsh wines, liqueurs, non-alcoholic drinks and mead from our Pembrokeshire vineyard
Cwmni Caws Caerffili Cheese – Caerphilly Cheese and Soft cheeses
Dazza’s Soft Whippy Concession – Ice Cream, Lolly’s, slush, cold drinks, sweets & chocolate
Dimkin Ltd / Dimkins Patisserie French Macarons
Dinky Donuts (ANG Concessions) Concession – Hot Food – Fresh Dinky Donuts, hot and cold drinks, Snowcones
Doughnutterie Bakery selection of gourmet doughnuts
Doughnutters – Caerphilly Doughnuts & handmade chocolate fillings and spreads
Eleri’s Welshcakes Homemade Welsh cakes in a variety of traditional and contemporary flavours.
Fablas Ice Cream Ltd Concession – Award winning handcrafted dairy ice cream served via our ice cream van or large events trailer.
Falconry UK Birds of prey static display
Ffansi Coffi Cyf Roasted and ground packaged coffee beans, packaged loose leaf tea, chocolate, mugs, tea cups, tea pots, coffee syrups, coasters, tea bowls, tea caddys, cafetiere, coffee makers.
Fine Food Lands Ltd Olives, Turkish Delight, Baklava, Nuts
Forever Fudge Over 37 flavours of handmade fudge, peanut brittle, nougat and cinder toffee
Freda’s Peanut Butter Flavoured peanut butters in the following flavours: Crunchy Original, Smooth Original, Cornish Sea Salt, Toasted Coconut, Chipotle Chilli, Chocolate & Orange, Black Pepper & Cornish Sea Salt
Gingerbeards Preserves Preserves namely chutneys, jams, marmalades, hot sauces, sauces, mustards
Good & Proper Brownies Handmade Chocolate Brownies
Gwynt y Ddraig Cider Ltd Alcohol – Ciders produced at our cider farm In Llantwit Fardre
Hancox’s Pies Pies
Hwyl Spirits Alcohol – Spirits – Gins, liqueurs, rums and spirits
Jaro Spirits Alcohol – Sealed bottles of products gin, vodka and moonshine.(Only events whereby on sales is permitted is Pride Caerffili & Little Cheese Festival – Non-alcoholic and alcoholic slush trailer)
LeCoq (Dimkin Ltd) Concession – Hot Food – Buttermilk Fried chicken, halloumi wrap, spiced pie cakes, chips
Little Goat Brewery Alcohol – Real Ales brewed by ourselves. Sold by the bottle.
Little Grandma’s Kitchen Chutney, curd, preserves, marmalade, mustards, spreads and crackers
Llangattock Apiaries Honey and beeswax related products
Mallows Bottling Limited Alcohol – Spirits – Welsh Bourbon, Rum, Gin and Liquors
Marie Cresci’s Cheesecakes Homemade cheesecakes in individual pots
Meat…ing Point Uk Concession – Hot Food – Souvlaki,(chicken and pork skewers, wrapped in pita bread, with salads and chips).
Mr & Mrs Olive UK Ltd (1) Olives, nuts, baklava, Turkish delight, dried fruits
Mr & Mrs Olive UK Ltd (2) Olives, nuts, baklava, Turkish delight, dried nuts
Mr Croquewich T/A Creative Kitchen Caterers Ltd Concession – Hot Food – Grilled cheese sandwiches with a range of gourmet hand-made fillings on Sourdough bread
Parmesan fried chicken & chip boxes with home-made sauces & pickles
Nuts About Cinnamon Concession – Hot Food – Cinnamon glazed nuts (peanuts, pecans, almonds, cashews and hazelnuts
OHMY SHAKES Concession – Milkshakes
Olive Tree Treats Brigadeiros (A Brazilian Sweet Truffle)
Pembrokeshire Chilli Farm All sorts of chilli related products
Pembrokeshire Fudge Chocolate fudge mainly in pick and mix style with over 20 flavours, I also sell soft spoonable fudge layered with a biscuit base, super soft dipping fudge which is perfect for dipping marshmallows, strawberries or my favourite breadsticks.
Penuel Wood Craft Wooden items of small furniture, Treen and Kitchenalia (Caerphilly Food & Drink Festival – Kitchen related products only)
Penylan Preserves Up to 24 lines of Preserves. Marmalades, Jams, Chutneys and Curds
Popty Cara Bara brith, Welsh cakes, sticky gingerbread, Welsh cider cake, no added sugar fruit cake, vegan lemon drizzle cake, rocky road, tiffin, brownies, vegan flapjack, marmalades
Rae’s Grace Cakes Cup Cakes, Cake Slices, Tray Bake, Cookies
Ringo’s Dirty Diner Concession – Hot Food – Burgers, hot dogs & fries
Riverford Organic Farmers Organic fruit & veg boxes for home delivery
SamosaCo (Sim’s Food’s Limited) Onion Bhajee, scotch eggs, samosas, pakoras, Bhajis, Pickles, sauces, chutneys, vegan curries
Scorchinis Pizza Concession – Hot Food – Neapolitan Pizza and soft drinks
Signore Slush Concession – Ice Cream and Slush
Signore Twister Concession – Hot Food – Potato twisters and soft drinks
Sizzlers Prime Meats British game, rare breed and exotic meats, lean, meaty gourmet sausages, BBQ packs and pour over sauces for meats (venison – goat – ostrich – wild boar – zebra – bison – kangaroo etc)
Spirit of Wales Distillery Alcohol – Spirits – Vodka, Gin, and Rum (Concession with Mulled rum punch at Xmas events only)
Taste of Persia Concession – Hot Food – Variety of pulled meats as wrap, -Variety of Persian stews served with saffron rice, -Variety of Falafel wraps / Salad box, -Variety of Baklava & Delights, -Variety of sauces & Hummus
The Cheese Wedge Co. Ltd Cheese – Handmade cheeses
The Crafty Pickle Co. Raw and unpasteurised sauerkraut, kimchi, kimchi juice and kombucha (sealed for offsite consumption)
The Fudge Foundry Award winning belgium chocolate fudge in a range of unique flavours
BELGIAN CHOCOLATE (HOT CHOC) STIRRERS
The Pattyman Jamaican Sauces, Marinade, Jelly, and Relish, Jamaican Patties, depending which event, Pattycakes, depending which event.
The Preservation Society (1) Multi award winning chutneys, sirops and preserves, all sold in sealed jars to take home. Also sell the Velindre cookbook for charity
The Preservation Society (2) Messy Tent with The Cookalong Clwb – we’ll be offering cookie decorating and jam jar puddings to take home.
The Preservation Society (3) Messy Tent with The Cookalong Clwb – we’ll be offering cookie decorating and jam jar puddings to take home.
The Snowcone Co. Concession – Snow Cones, Candy Floss
Tudor Brewery Alcohol – Real Ale, gift packs of beers and on sales where permitted (Only events whereby on sales is permitted is Pride Caerffili & Little Cheese Festival)
Welsh Petanque Association Pentanque Activity
Wigmores Bakery Selection of artisan breads, cakes, savouries & pizza
Williams Brothers Cider Alcohol – Ciders, Perry and Apple juice (Concession with Mulled cider at Xmas events only)

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

#CroesoCaerffili #DewisLleol #UKSPF

 

 

 


 

Essential information

Address
Address
Canol Tref Caerffili
CF83 1JL
Website
Social Media
Facebook
Instagram

You may also be interested in: