Ki Health – Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae ioga’n helpu gyda chysgu ac ymlacio, ond mae hefyd lawer o fanteision eraill, megis: hyblygrwydd yn y cymalau, lleihau lefelau straen, lleihau pwysedd gwaed uchel, cryfhau cyhyrau, tynhau cyhyrau, dadwenwyno’r corff o hormonau straen a thylino organau mewnol i ryddhau tocsinau a gronnwyd dros y blynyddoedd.

Mae hefyd yn helpu lleihau gwynegon, yn lleihau poen cefn, yn lleihau effeithiau clefyd Alzheimer ac yn gwella lles yn drylwyr. Os ydych am ddod i ddosbarth, mae angen i chi ddod â mat a dŵr er bod gen i fatiau sbâr. Gwisgwch ddillad llac, a chyrraedd 10 munud cyn i’r dosbarth ddechrau i lenwi ffurflen iechyd.

Essential information

Contact Name
Phone
Ageliki
Email
Email Address
ageliki50@gmail.com
CTA Member

You may also be interested in: