Ki Health – Digwyddiadau a Gweithgareddau

Mae ioga’n helpu gyda chysgu ac ymlacio, ond mae hefyd lawer o fanteision eraill, megis: hyblygrwydd yn y cymalau, lleihau lefelau straen, lleihau pwysedd gwaed uchel, cryfhau cyhyrau, tynhau cyhyrau, dadwenwyno’r corff o hormonau straen a thylino organau mewnol i ryddhau tocsinau a gronnwyd dros y blynyddoedd.

Mae hefyd yn helpu lleihau gwynegon, yn lleihau poen cefn, yn lleihau effeithiau clefyd Alzheimer ac yn gwella lles yn drylwyr. Os ydych am ddod i ddosbarth, mae angen i chi ddod â mat a dŵr er bod gen i fatiau sbâr. Gwisgwch ddillad llac, a chyrraedd 10 munud cyn i’r dosbarth ddechrau i lenwi ffurflen iechyd.

 

Dosbarthiadau Presennol:

Dydd Sul

KLA Dance Studio, Trecelyn

4.45pm – 5.45pm

 

Dydd Llun

Canolfan Adnoddau’r Rhosyn Gwyn yn Nhredegar Newydd, Treffilip

5.45pm – 6.45pm

 

Rhaid cadw lle drwy 07766 220493

Mae gan y ddau leoliad broses tracio ac olrhain, hylif diheintio dwylo a gwirwyr tymheredd.  Cost dosbarthiadau yw £5 y person.

Wrth fynychu dosbarth dewch â mat, dŵr a gwisgo dillad rhydd. Dewch ddeg munud cyn yr amser cychwyn er mwyn llenwi ffurflen iechyd.

Essential information

Contact Name
Contact
Ageliki
Email
Email Address
ageliki50@gmail.com
CTA Member

You may also be interested in: