Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili 2021

December 4, 9:00am - December 4, 5:00pm

Dydd Sadwrn 4 Rhagfyr 2021

Dewch draw i ganol tref Caerffili a mwynhau’r farchnad olaf ond un mewn cyfres o farchnadoedd bwyd a chrefft y gaeaf sy’n cael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Bydd tua 50 o stondinau bwyd a chrefft, detholiad o reidiau ffair hwyl i blant ac adloniant theatr stryd gwych, felly, os ydych chi’n chwilio am ychydig o oriau allan gyda’r teulu, beth am ddod draw i Gaerffili ac ymuno yn yr hwyl?

Rhowch ddiwrnod iddi a threfnu ymweld â Chastell Caerffili ac archwilio popeth sydd gan ganol y dref hon i’w gynnig.

Mae gan ganol y dref ddewis hyfryd o siopau annibynnol gyda syniadau ar gyfer anrhegion trawiadol, ac mae hefyd nifer o siopau’r stryd fawr. Mae Caerffili yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau bwyta allan ledled canol y dref, gan gynnwys caffis, bariau a bwytai, felly, #DewisLleol #DewisLleolyNadoligHwn a chefnogi canol eich tref leol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Cardiff Road, Twyn Road, Castle Street (tua’r gogledd yn unig) a maes parcio’r Twyn, lle bydd y ffyrdd ar gau rhwng 9pm nos Wener 3 Rhagfyr a 9pm nos Sadwrn 4 Rhagfyr.

Os ydych chi’n ymweld â Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, cadwch at yr holl arwyddion a chanllawiau o amgylch safle’r digwyddiad.

Wrth ddod trwy brif fynedfeydd y safle, bydd hylif diheintio dwylo a masgiau wyneb ar gael.

Tra byddwch chi yn y digwyddiad, parchwch bobl eraill a chadw eich pellter i helpu diogelu pawb.

Rydyn ni eisiau i bawb fwynhau’r digwyddiad mewn amgylchedd diogel.

Cofiwch – Os ydych chi’n teimlo’n sâl, peidiwch â dod draw.

Enw’r cwmni Prif gynnyrch ar werth
A Bit of a Pickle Cyffeithiau crefftwrol cartref
Afal y Graig Cider & Perry Seidr, perai, applesecco
Ally’s Confectionary Losin, losin gwreiddiol, losin traddodiadol.
Baker Bears Cacennau cwpan, cacennau bach, lolipops cacen, cacennau tun, jariau cacen, peis cwci, bomiau siocled poeth, bisgedi rydych chi’n eu paentio eich hunan, bariau cwci, blondies, brownis, rocky road
Barafundle Straeon sain wedi’u personoli fel pecynnau rhodd a CDau i’w llawrlwytho, blodau sebon
Beacons Creative Wales Ltd Canhwyllau, sebonau a thanwyr tân
Blair Lundie Paentio ar bren a llechi wedi’u hadfer, addurniadau Nadolig pren, eitemau wedi’u gwnïo â llaw
Bow Addict Clipiau, bandiau, rhubanau a phelenni i’r gwallt
Caerphilly Station Chiropractic Centre a Blackwood Chiropractic Centre Hyrwyddo gofal ceiropracteg.
Café Refresh Bwyd poeth – Byrgyrs, cŵn poeth, rholiau cig eidion rhost
Cardiff Distillery Gwirodydd gin a setiau anrhegion
Charles Taylor Dodrefn i’r ardd
Charlie B’s Nwyddau i gŵn
Chock Shop Brownis siocled
Chris Noonan Gemwaith, ategolion, dalwyr breuddwydion, modrwyau allweddi, garlantau gwallt wedi’u gwneud â llaw.
Clai Clustlysau wedi’u gwneud o glai polymer, Mwclis, dysglau, addurniadau Nadolig
Costco Wholesale Ltd Aelodaeth Costco, arddangos samplau.
Dinky Donuts ‘Dinky Donuts’ ffres, diodydd poeth, conau eira, candi-fflos.
Eden Stone Store Ategolion gwallt crisial a gemwaith wedi’u lapio â gwifren, dalwyr breuddwydion wedi’u gwneud â llaw
Good & Proper Brownies Brownis wedi’u gwneud â llaw.
Gwen Davies Art & Henna Gwaith celf henna, cardiau cyfarch, llyfrau nodiadau, llyfrau lliwio, nwyddau ethnig.
Holy Chonk Cwcis
House of Wax Sebon, canhwyllau, bomiau baddon, lleithyddion, toddion cawod, sgwrfeydd wyneb, bomiau toiled, sebon jeli, cwcis baddon, bomiau golchi dillad, tabledi peiriant golchi llestri, tabledi golchi llestri
Julie’s Scarves Sgarffiau a chynheswyr gwddf.
Little Grandma’s Kitchen Siytni, ceuled, jam, marmalêd, mwstard, pecynnau rhodd
Mallows Bottling Limited Gwirodydd – gin, fodca, rỳm, bwrbon, coctels
Meetini Coctels alcoholig wedi’u pecynnu a gweini coctels di-alcohol ynghyd â gwin poeth sbeislyd i’w hyfed ar y safle
Mrs Boss Wales Nwyddau i’r cartref a rhoddion wedi’u hysgythru â laser, nwyddau i’r cartref a rhoddion wedi’u torri â system plasma CNC, cardiau wedi’u gwneud â llaw ac addurniadau Nadolig.
Nuts About Cinnamon Cnau sglein â sinamon (cnau daear, pecanau, almonau, cnau cashiw a chnau barfog)
Ooh La La Patisserie Macarŵns Ffrengig
Pembrokeshire Chilli Farm Cynhyrchion sy’n gysylltiedig â tsilis
Popty Cara Bara brith, pice ar y maen, torthau sinsir gludiog, cacennau seidr Cymreig, cacennau ffrwythau heb siwgr ychwanegol,cacennau lemwn feganaidd, ‘rocky road’, ‘tiffin’, brownis, fflapjacs feganaidd, marmalêd.
Rebel Jones Designs Anrhegion a nwyddau wedi’u darlunio. Deunydd ysgrifennu, ysgrifbinnau, cardiau, sticeri, papur lapio
Samosaco Sawsiau, picls a siytni Indiaidd
Signore Twister Tatws ar ffurf troell a diodydd ysgafn.
Simply Christmas Ltd Addurniadau Nadolig
Sky’s The Limit Pecynnau adeiladu crefftau coed
Snowdonia Candles Canhwyllau, toddion cwyr
Spirit of Wales Distillery Gwirodydd mewn poteli, fodca, gin a rỳm, siocled a nwyddau gyda logos cwmnïau brand h.y. ysgrifbinnau, gwydrau, troellwyr bysedd.
Steve’s Engraving Ysgythru â llaw, disgiau adnabod anifeiliaid anwes, beiros, clustdlysau, sgarffiau
Taggie Limited Dillad plant gan gynnwys dillad nos a chrysau-t
The Fudge Foundry Cyffug seiliedig ar siocled.
Tudor Brewery Cwrw go iawn, pecynnau rhodd o gwrw.
Utility Warehouse – Natalie Curtis Dim cynhyrchion, cyngor am gyfleustodau a raffl am ddim
Welsh Valley Soapery Sebon, siampŵ a bariau cyflyrydd wedi’u gwneud â llaw, cynhyrchion baddon naturiol
Wigmores Bakery Dewis o fara artisan, cacennau, bwyd sawrus a pizzas
Williams Brothers Cider Seidr poeth sbeislyd a seidr i fynd adref.
Wood n Things Torchau ffrwythau sych, garlantau, addurniadau coed, olewau Nadolig, robin Nadolig llechen.

Rhaglen Adloniant

Amser Perfformiwr Cwmni
10.00am Alfie’r Coblyn ar gefn Rudolph (1) Juggling Jim
10.30am Milwr Plwm ar Goesau Bachau (1) Flying Colours
11.00am Tywysog a Thywysoges Iâ (1) Flying Colours
11.30am Pwdin Nadolig ar Esgidiau Rholio (1) Flying Colours
12.00pm Alfie’r Coblyn ar gefn Rudolph (2) Juggling Jim
12.15pm Dyn mewn Anrheg Nadolig (1) A 2 B Entertainment
12.30pm Milwr Plwm ar Goesau Bachau (2) Flying Colours
1.00pm Tywysog a Thywysoges Iâ (2) Flying Colours
1.30pm Alfie’r Coblyn ar gefn Rudolph (3) Juggling Jim
2.00pm Pwdin Nadolig ar Esgidiau Rholio (2) Flying Colours
2.30pm Milwr Plwm ar Goesau Bachau (3) Flying Colours
2.45pm Dyn mewn Anrheg Nadolig (2) A 2 B Entertainment
3.00pm Alfie’r Coblyn ar gefn Rudolph (4) Juggling Jim
3.15pm Tywysog a Thywysoges Iâ (3) Flying Colours
3.30pm Pwdin Nadolig ar Esgidiau Rholio (3) Flying Colours
4.00pm Dyn mewn Anrheg Nadolig (3) A 2 B Entertainment

Essential information

Contact Name
Contact
Events Team
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: