Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon 2021

December 11, 9:00am - December 11, 5:00pm

Dydd Sadwrn 11 Rhagfyr 2021

Dewch draw i ganol tref Coed Duon a mwynhau’r farchnad olaf mewn cyfres o farchnadoedd bwyd a chrefft y gaeaf sy’n cael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Bydd tua 25 o stondinau bwyd a chrefft, detholiad o reidiau ffair hwyl i blant ac adloniant theatr stryd gwych, felly, os ydych chi’n chwilio am ychydig o oriau allan gyda’r teulu, beth am ddod draw i dref Coed Duon ac ymuno yn yr hwyl?

Mae gan ganol y dref ddewis hyfryd o siopau annibynnol gyda syniadau ar gyfer anrhegion trawiadol, ac mae hefyd nifer o siopau’r stryd fawr. Mae Coed Duon yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau bwyta allan ledled canol y dref, gan gynnwys caffis, bariau a bwytai, felly, #DewisLleol #DewisLleolyNadoligHwn a chefnogi canol eich tref leol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Stryd Fawr, lle bydd y ffordd ar gau rhwng 9pm nos Wener 10 Rhagfyr a 9pm nos Sadwrn 11 Rhagfyr.

Os ydych chi’n ymweld â Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon cadwch at yr holl arwyddion a chanllawiau o amgylch safle’r digwyddiad.

Wrth ddod trwy brif fynedfeydd y safle, bydd hylif diheintio dwylo a masgiau wyneb ar gael.

Tra byddwch chi yn y digwyddiad, parchwch bobl eraill a chadw eich pellter i helpu diogelu pawb.

Rydyn ni eisiau i bawb fwynhau’r digwyddiad mewn amgylchedd diogel.

Cofiwch – Os ydych chi’n teimlo’n sâl, peidiwch â dod draw.

Enw’r cwmni Prif gynnyrch ar werth
Ally’s Confectionary Losin, losin gwreiddiol, losin traddodiadol.
Aroma Oils Limited Nwyddau persawrus – llosgwyr olew, halwynau baddon, toddion cwyr, canhwyllau, dalwyr llwch, arogldarth, olewau, tryledwyr, stemars cawod. Tryledwyr i geir, setiau breichled i ddynion, tryledwyr gemwaith, blodau sebon, leininau toddion cwyr, cynhyrchion aromatherapi wedi’u cymysgu â llaw
Baker Bears Cacennau cwpan, cacennau bach, lolipops cacen, cacennau tun, jariau cacen, peis cwci, bomiau siocled poeth, bisgedi rydych chi’n eu paentio eich hunan, bariau cwci, blondies, brownis, rocky road
Blair Lundie Paentio ar bren a llechi wedi’u hadfer, addurniadau Nadolig pren, eitemau wedi’u gwnïo â llaw
Bow Addict Clipiau, bandiau, rhubanau a phelenni i’r gwallt
Caerphilly Station Chiropractic Centre a Blackwood Chiropractic Centre Hyrwyddo gofal ceiropracteg.
Charles Taylor Dodrefn i’r ardd.
Charlie B’s Nwyddau i gŵn.
Chock Shop Brownis siocled
Costco Wholesale Ltd Aelodaeth Costco, arddangos samplau.
Court’s Craft Creations Fframiau celf cerrig mân wedi’u gwneud â llaw
Dinky Donuts ‘Dinky Donuts’ ffres, diodydd poeth, conau eira, candi-fflos.
Eleri’s Welshcakes Pice ar y maen
Gem Trading Gemwaith a fasys Romani, lampau, addurniadau, anrhegion Nadolig
House of Wax Sebon, canhwyllau, bomiau baddon, lleithyddion, toddion cawod, sgwrfeydd wyneb, bomiau toiled, sebon jeli, cwcis baddon, bomiau golchi dillad, tabledi peiriant golchi llestri, tabledi golchi llestri
Julie’s Scarves Sgarffiau a chynheswyr gwddf
Mallows Bottling Limited Gwirodydd – gin, fodca, rỳm, bwrbon, coctels
Mrs Boss Wales Nwyddau i’r cartref a rhoddion wedi’u hysgythru â laser, nwyddau i’r cartref a rhoddion wedi’u torri â system plasma CNC, cardiau wedi’u gwneud â llaw ac addurniadau Nadolig.
Spirit of Wales Distillery Gwirodydd mewn poteli, fodca, gin a rỳm, siocled a nwyddau gyda logos cwmnïau brand h.y. ysgrifbinnau, gwydrau, troellwyr bysedd.
Steve’s Engraving Ysgythru â llaw, disgiau adnabod anifeiliaid anwes, ysgrifbinnau, clustdlysau, sgarffiau
The Slime Factory Pecynnau gwneud llysnafedd, ategolion a chynhwysion llysnafedd
The Woodland Trust – Lisa Maddison / Jonathan McDonnell / Jessica Parker / Gill Morley Codi ymwybyddiaeth, recriwtio aelodau a chasglu rhoodion cerdyn
Tudor Brewery Cwrw go iawn, pecynnau rhodd o gwrw.
Utility Warehouse – Natalie Curtis Dim cynhyrchion, cyngor am gyfleustodau a raffl am ddim
Wigmores Bakery Dewis o fara artisan, cacennau, bwyd sawrus a pizzas

Rhaglen Adloniant

Amser Perfformiwr Cwmni
10.00am Tywysoges ar Goesau Bachau (1) Flying Colours
10.30am Dau Ŵr Doeth (1) Digging Holes Street Theatre
11.00am Milwr Plwm a Doli Glwt (1) Flying Colours
11.30am Addurn ar Esgidiau Rholio (1) Flying Colours
12.00pm All Presents and Correct (1) Flying Colours
12.15pm Dau Ŵr Doeth (2) Digging Holes Street Theatre
12.30pm Tywysoges ar Goesau Bachau (2) Flying Colours
1.00pm Milwr Plwm a Doli Glwt (2) Flying Colours
1.15pm All Presents and Correct (2) Flying Colours
1.30pm Dau Ŵr Doeth (3) Digging Holes Street Theatre
2.00pm Addurn ar Esgidiau Rholio (2) Flying Colours
2.30pm Tywysoges ar Goesau Bachau (3) Flying Colours
2.45pm Dau Ŵr Doeth (4) Digging Holes Street Theatre
3.00pm All Presents and Correct (3) Flying Colours
3.15pm Milwr Plwm a Doli Glwt (3) Flying Colours
3.30pm Addurn ar Esgidiau Rholio (3) Flying Colours
4.00pm Dau Ŵr Doeth (5) Digging Holes Street Theatre

Essential information

Contact Name
Contact
Events Team
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: