Mountain Biking at Cwmcarn Forest

Ydych chi’n breuddwydio am feicio ar hyd llwybr sengl perffaith? Am droi a throelli drwy goetir hyfryd; y golau’n pefrio drwy’r coed, tra bod eich coesau’n llosgi ac yn gofyn i chi roi’r gorau iddi, cyn dod i lawr y llwybr yn llyfn ac yn ddidrafferth?

Wedi’i enwi ar ôl y baedd gwyllt arswydus yn y Mabinogi, mae’r llwybr yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb – darnau heriol serth, llwybrau sy’n plymio i lawr ac adrannau technegol anodd. Ceir 15.5 cilomedr o lwybr sengl bron sy’n mynd trwy dirwedd a oedd unwaith wedi’i chreithio gan waith cloddio glo, ond sydd bellach yn un o drysorau cudd Cymru. Yn goron ar y cyfan – gallwch feicio ar hyd y llwybrau.

Llwybr disgynnol y Mynydd

Nid yw’r Mynydd yn addas i’r gwangalon. Llawer o ysgafellau, ychydig o lwybrau sy’n codi ac yn disgyn, llwybrau dwbl, twnnel, grisiau carreg, y bont, neidiau lle mae angen newid cyfeiriad, ac yna mae naid dros y disgyniad i’r chwarel os ydych yn ddigon dewr, a’r adran ar y gwaelod lle y gallwch fynd nerth eich olwynion. Mae’r ffaith y cafodd ei gynllunio gan Phil Saxena o ‘Full Contact Racing’ a’i adeiladu gan feicwyr lleol, gan gynnwys Rowan Sorrell, yn golygu mai hwn yw un o’r llwybrau disgynnol gorau yn y DU.

Dargyfeiriad Llwybr Twrch

O ddydd Llun, 13 Tachwedd, dechreuodd gwaith cwympo coed yn yr ardal o amgylch yr hen borthdy talu i Faes parcio 1 wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru barhau â’i raglen i fynd i’r afael â chlefyd y llarwydd yn Fforest Cwmcarn.

O ganlyniad, bydd llwybr beicio mynydd y Twrch yn dargyfeirio ar hyd dechrau dringfa Cafall ac yn ailymuno wrth adran Giant’s Finger, a bydd yr hen ffordd drwy’r goedwig ar gau o’r porthdy talu i Faes parcio 1. Mae’r dargyfeiriad hwn yn debygol o fod ar waith am dri i bedwar mis. Er eich diogelwch eich hun a diogelwch y gweithlu, cadwch draw o safle’r gwaith.

Llwybr Cafall

Mae’r llwybr hwn, sy’n codi i uchder o fwy na 400 metr, yn rhoi ymdeimlad o antur i chi.

Mae dringfeydd anodd ac adrannau cul o lwybr sengl a adeiladwyd â llaw yn uno â disgyniadau serth a thechnegol gwych (gwyliwch am adrannau Hideout, Rocky Valley, Heartbreak Ridge a Powder House), sy’n cynnig ymdeimlad ‘naturiol’ gwych i feicwyr mwy profiadol.

Os ydych yn chwilio am siop feiciau gyfeillgar, mae PS Cycles wedi’i leoli yn Cwmcarn Forest Drive.

Mae’n llogi beiciau traws gwlad/cynnal hyfforddiant beicio mynydd i grwpiau o 1 i 12 person. https://www.pscycles.co.uk/

Ar gyfer gwasanaeth codi beiciau mynydd Cwmdown, ewch i’r wefan: https://www.cwmdown.co.uk/

 

Essential information

Address
Address
Cwmcarn, Nr Crosskeys
N11 7FA
Contact Name
Contact
Mike Owen
Phone
Phone
01495 272001
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook Page
Charges
Charges
Free to ride the trails. Charge for uplift service and car parking.
CTA Member

You may also be interested in: