Restr o leoliadau bwyta eraill ym mwrdeistref sirol Caerffili

Gweler isod restr o leoliadau bwyta eraill ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Café TyFu, Caerphilly, CF83 1FQ, 029 2086 0588 (Café)

Grazing Ground Tea Room, Caerphilly, CF83 1FP, 029 2088 8595 (Café)

Maenllwyd Inn, Rudry, CF83 3EB, 029 2088 2372 (Inn)

The Black Cock Inn, Caerphilly, CF83 1BD, 029 2088 0534 (Inn)

The Hollybush Inn, Draethen, NP10 8GB, 01633 441326 (Inn)

The Wonky Bar, Bedwas, CF83 8EA, 02921 320506 (Inn)

Essential information

Phone
Phone
The Visitor Centre, Caerphilly 029 2088 0011
CTA Member

You may also be interested in: