Parti Traeth Rhisga 2023

May 27, 10:00am - May 28, 4:00pm

Mae Parti Traeth Rhisga yn ddigwyddiad sy’n cael ei gynnal o 10am tan 4pm ar ddydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Mai ym Mharc Tredegar, sydd wedi’i leoli oddi ar Tredegar Street yng nghanol tref Rhisga!

Bydd y digwyddiad deuddydd hwn yn gartref i draeth anferth yn llawn cadeiriau cynfas a theganau traeth i ddiddanu pawb. Bydd sioeau Pwnsh a Siwan yn cael eu cynnal yn rheolaidd drwy gydol y dydd a bydd detholiad o reidiau ffair i bobl ifanc, ynghyd ag amrywiaeth o atyniadau i ddiddanu pawb!

Bydd nifer fach o stondinau yn gwerthu losin, brownis, a phice ar y maen, yn ogystal â diodydd poeth ac oer, tatws ar ffurf troell, ‘Dinky Donuts’ a’r fan hufen iâ holl bwysig! Beth am fentro i’r dref a #DewisLleol… dewch â sglodion neu ddanteithion picnic yn ôl i’w mwynhau ar y traeth a chefnogi’r manwerthwyr lleol… gwyliwch yr asynnod ond peidio â cheisio ymuno â’r amser bwydo!

Mae digon o fannau agored yn y parc ar gyfer picnic hefyd, felly, dewch â’ch blancedi a’ch danteithion gyda chi ac aros am y diwrnod! (Sylwer: ni chaniateir alcohol yn y digwyddiad.)

I holi am ofod masnachu, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am y parti traeth, gan gynnwys y rhaglen adloniant, stondinau a fydd yn bresennol a gweithgareddau eraill ewch i www.visitcaerphilly.com/cy/events.


Rhaglen Adloniant

Am raglen adloniant diweddaraf Parti Traeth Rhisga, cliciwch yma.


Gwybodaeth Teithio a Parcio

Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol am deithio a pharcio!


Rhestr Stondinau

Company Name All Product On Sale
Ally’s Confectionary Traditional sweets, Novelty Sweets & candy floss
CCBC – Adult Social Care Information
CCBC Caerphilly Cares Advice and information relating to Cost of Living (and general Council support services)
Dinky Donuts (ANG Concessions) (1) Concession – Hot Food – Fresh Dinky Donuts, hot and cold drinks, Snowcones
Eleri’s Welshcakes Homemade Welsh cakes in a variety of traditional and contemporary flavours.
Falconry UK Birds of prey static display
Hancox’s Pies Pies
Lee’s Ices Concession – Ice Cream, ice lollies, slush, drinks and confectionary
Rae’s Grace Cakes Cup Cakes, Cake Slices, Tray Bake, Cookies
Seasons Cakery Ltd Cakes, blondies, brownies, cookie pies, cookie stacks etc
Signore Twister Concession – Hot Food – Potato twisters and soft drinks
The Slime Factory Slime Making Kits and accessories, slime making workshops
The Teeny Tiny Pancake Company Concession – Hot Food – Sweet Dutch Pancakes – Variety of sweet toppings e.g chocolate sauces, fresh fruit, whipped cream and confectionary.
Tracey’s Funky Faces Face Painting

 


Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

#CroesoCaerffili #DewisLleol #UKSPF

 

 


 

Essential information

Address
Address
Parc Tredegar, Rhisga
NP11 6BX
Phone
Phone
029 2088 0011
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: