Parti Traeth Rhisga

May 28, 10:00am - May 29, 4:00pm

Parti Traeth Rhisga

Dydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Mai 2022

10am–4pm

Llinell wybodaeth: 029 2088 0011

 

Mae Parti Traeth Rhisga yn ddigwyddiad newydd sy’n cael ei gynnal ym Mharc Tredegar, sydd wedi’i leoli oddi ar Tredegar Street yng nghanol tref Rhisga.

Bydd y digwyddiad deuddydd newydd hwn yn gartref i draeth anferth yn llawn cadeiriau cynfas a theganau traeth i ddiddanu pawb. Bydd sioeau Pwnsh a Siwan yn cael eu cynnal yn rheolaidd drwy gydol y dydd a bydd detholiad o reidiau ffair i bobl ifanc, ynghyd ag amrywiaeth o atyniadau i ddiddanu pawb.

Bydd nifer fach o stondinau yn gwerthu losin, brownis, a phice ar y maen, yn ogystal â diodydd poeth ac oer, tatws ar ffurf troell, ‘Dinky Donuts’ a’r fan hufen iâ holl bwysig! Beth am fentro i’r dref a #DewisLleol… dewch â sglodion neu ddanteithion picnic yn ôl i’w mwynhau ar y traeth a chefnogi’r manwerthwyr lleol… gwyliwch yr asynnod ond peidio â cheisio ymuno â’r amser bwydo!

Mae digon o fannau agored yn y parc ar gyfer picnic hefyd, felly, dewch â’ch blancedi a’ch danteithion gyda chi ac aros am y diwrnod. (Sylwer: Ni chaniateir alcohol yn y digwyddiad)

 

I holi am ofod masnachu, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk

 

I gael rhagor o wybodaeth am y parti traeth, gan gynnwys y rhaglen adloniant, stondinau a fydd yn bresennol a gweithgareddau eraill ewch i www.visitcaerphilly.com/cy/events/

Masnachwyr yn y digwuddias hwn:

Ally’s Confectionary
CCBC Community Regeneration
Dinky Donuts (ANG Concessions) (1)
Eleri’s Welshcakes
Falconry UK
Flynn’s Coffee
Ridiculously Rich by Alana
Signore Twister
South Wales Fire and rescue service (Risca)
The Slime Factory
Tracey’s Funky Faces
Unison Caerphilly

Essential information

Address
Address
Risca Park
NP11 6BW
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Charges
Charges
FREE Event

Downloads

What's On >

CTA Member

You may also be interested in: