Ruperra Castle Preservation Trust

Cafodd Castell Rhiw’r-perrai ei adeiladu gan Syr Thomas Morgan o Fachen yn 1626. Mae’r castell yn enghraifft unigryw o gastell sifalraidd Jacobeaidd.

Nid oes mynediad i gerbydau i’r rhodfa y tu ôl i dir y castell, oni bai eich bod yn byw ar hyd y rhodfa neu’n dosbarthu’r post neu’n casglu deunydd ailgylchu. Gall gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y coetir i’r Ymddiriedolaeth Gadwraeth (chwaer Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw’r-perrai) barcio ar y rhodfa hefyd wrth y mynediad deheuol i’r coetir.

Fodd bynnag, os ydych yn gerddwr da ac yn mwynhau awyr iach ac ymarfer corff, gallwch barcio ym maes parcio coetir Coed Rhiw’r-perrai ar y ffordd rhwng Draethen a Llanfihangel a cherdded drwy’r goedwig i rodfa’r castell. Mae’r rhodfa’n llwybr troed cyhoeddus, a gallwch gerdded ar hyd y llwybr hwn heibio’r gât i’r castell i gât mochyn fach ac ar hyd llwybr wrth ochr tir y castell i’r ochr ddeheuol.

Efallai yr hoffech alw heibio’r Hollybush Inn, yn Nraethen, am bryd o fwyd neu ddiod a gadael eich car yno tra byddwch yn cerdded ar hyd y llwybr troed y tu ôl i’r Hollybush Inn ac i mewn i’r goedwig ac i fyny a thros y brig i lawr i’r castell.

Essential information

Address
Address
Coed Ruperra, Machen, Nr Draethen
NP10 8GG
Contact Name
Contact
Pat Jones-Jenkins
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook
Twitter
YouTube
CTA Member

You may also be interested in: