Special Offers

Sunday Slumber at Bryn Meadows

Beth am gael penwythnos ychydig yn hirach gyda phecyn sba Bryn Meadows ar ddydd Sul?
Un driniaeth sba ar fore dydd Llun sy’n para 25 munud
Defnydd o holl gyfleusterau Fusion Spa yn ystod eich arhosiad
Defnydd o dywel, gwisg laes a sliperi am ddim
Llety dros nos gan gynnwys brecwast Cymreig llawn
Cinio dau gwrs ym mwyty Blas
Yn dechrau o £79.00 y person yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu Ystafell Safonol

Telerau ac amodau safonol y gwesty yn gymwys. Mae angen talu blaendal o £25 yr ystafell wrth archebu ystafell. Ni ellir ad-dalu na newid y blaendal hwn. Rhaid dewis triniaethau wrth archebu ystafell. Mae taliad ychwanegol er mwyn uwchraddio i ystafell fwy o faint neu un o’n hystafelloedd gorau. Mae deiliadaeth ddwbl yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu ystafell ddwbl neu ystafell â dau wely sengl. Mae lle cysgu i hyd at dri oedolyn mewn ystafell fwy o faint neu yn un o’r ystafelloedd gorau. Yn dibynnu ar argaeledd ystafelloedd a lleoedd yn Fusion Spa.

Essential information

CTA Member