Sunday Slumber at Bryn Meadows

Beth am gael penwythnos ychydig yn hirach gyda phecyn sba Bryn Meadows ar ddydd Sul?

  • Un driniaeth sba ar fore dydd Llun sy’n para 25 munud
  • Defnydd o holl gyfleusterau Fusion Spa yn ystod eich arhosiad
  • Defnydd o dywel, gwisg laes a sliperi am ddim
  • Llety dros nos gan gynnwys brecwast Cymreig llawn
  • Cinio dau gwrs ym mwyty Blas

Yn dechrau o £79.00 y person yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu Ystafell Safonol

Telerau ac amodau safonol y gwesty yn gymwys. Mae angen talu blaendal o £25 yr ystafell wrth archebu ystafell. Ni ellir ad-dalu na newid y blaendal hwn. Rhaid dewis triniaethau wrth archebu ystafell. Mae taliad ychwanegol er mwyn uwchraddio i ystafell fwy o faint neu un o’n hystafelloedd gorau. Mae deiliadaeth ddwbl yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu ystafell ddwbl neu ystafell â dau wely sengl. Mae lle cysgu i hyd at dri oedolyn mewn ystafell fwy o faint neu yn un o’r ystafelloedd gorau. Yn dibynnu ar argaeledd ystafelloedd a lleoedd yn Fusion Spa.

Essential information

CTA Member