Taffy’s Treats

Cynhyrchydd a chyflenwr cyffug cartref traddodiadol o ansawdd gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o Gymru.

Heb unrhyw liwio bwyd artiffisial, cyflasynnau na chyffeithyddion ac mae’r holl ryseitiau wedi’u teilwra’n arbennig gydag amrywiaeth o wahanol flasau.

Yn addas ar gyfer pobl sy’n dioddef o glefyd seliag, feganiad, y rhai sy’n anoddefiad i lactos a llysieuwyr.

Dewis o gyffug traddodiadol briwsionllyd neu gyffug siocled hufennog meddal.

Y cynhyrchion sy’n gwerthu orau yw’r Cyffug Pice ar y maen a’r Cyffug Bara brith.

Essential information