Tam Lin Retold yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon

March 13, 7:30pm - March 13, 10:00pm

Am docynnau, ewch yma!

Efallai mai Tam Lin y mae’r faled yn cael ei galw, ond dim ond rhan ohoni ydy ef. A hithau’n cael ei hadrodd ar lafar gyda chyfeiliant sgôr cerddoriaeth fyw, dyma stori am demtasiwn, dewrder a newid siâp sy’n addo mynd â chi o dan y bryn gwyrdd a dod â chi’n ôl allan eto.

A hithau wedi’i disgrifio gan gynulleidfaoedd fel ‘swynol’ a ‘ffres a llawn bywyd’, mae Tam Lin Retold yn archwilio lleisiau di-glod llên gwerin Albanaidd/Saesneg. Yn hudolus ac yn graff i’r un graddau, dyma faledi o’r ffin sy’n wrthryfelgar ar gyfer yr hen a’r newydd.

Mae Corinne yn storïwr perfformio y mae ei gwaith yn ail-ganoli lleisiau ymylol a hanesion wedi’u tawelu o fewn llên gwerin, mythau a chwedlau. Yn ogystal ag ymgysylltu ag arferion adrodd straeon traddodiadol, mae hi’n defnyddio theatr gorfforol, comedi byw a chyfranogiad y gynulleidfa i greu perfformiadau adrodd straeon newydd sbon ar gyfer gynulleidfa fodern.

Mae Nick yn ganwr ac aml-offerynwr arobryn, sy’n fwyaf adnabyddus am ei waith gyda chaneuon traddodiadol Saesneg. Mae e wedi perfformio’n helaeth fel cerddor actor ac, fel cyfansoddwr/trefnydd, wedi darparu cerddoriaeth ar gyfer y radio, teledu, theatr a dawns.

Mae gan Corinne a Nick barch mawr at grefft ei gilydd ac maen nhw wedi gweithio gyda’i gilydd ar sawl achlysur. Tam Lin Retold yw eu cydweithrediad mawr cyntaf.

Essential information

Address
Address
Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Stryd Fawr, Coed Duon
NP12 1BB
Contact Name
Contact
Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Email
Email Address
BMI@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
01495227206

You may also be interested in: