Teithiau Sain Caerffili

Mae Teithiau Sain Caerffili yn deithiau hunan-dywys cyffrous a llawn gwybodaeth o amgylch Caerffili sydd wedi’u creu a’u rheoli gan Suzie Rees.

Cymerwch eich amser ar daith gerdded hunan-dywys drwy hanes a chwedlau Caerffili. Gwrandewch ar straeon y dyddiau a fu o’r dref hanesyddol hon. Bydd sôn am wrthryfelwyr a dyngarwyr, beirdd a cherddorion, llofruddiaeth ac anhrefn, rhamant a’r teulu brenhinol wrth i chi gerdded drwy’r oesoedd.

Gellir dod o hyd i’r manylion llawn drwy gysylltu â suzierees86@gmail.com Mae’r teithiau yn dal i gael eu haddasu ac nid ydynt wedi’u lansio’n llawn eto, felly cysylltwch â Suzie os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Essential information

You may also be interested in: