The Lord Nelson Inn

Mae’r Lord Nelson Inn yn dafarn/bwyty mewn dwylo preifat yng nghanol Nelson, yn agos at nifer o atyniadau fel Llancaiach Fawr, y Ganolfan Ddringo Dan Do, Parc Beicio Cymru a Bannau Brycheiniog. Yr adeilad yw un o’r hynaf yn y pentref ac mae ganddo lawer o’r nodweddion o’r blynyddoedd a fu gyda lleoedd tân agored, nenfydau trawst isel a chilfachau a chorneli. Mae’n gyrchfan boblogaidd i bobl aros am noson neu ddwy yn ogystal â threfniadau hirach. Gellir cadw ystafell yn uniongyrchol neu drwy AirBnB.

Rydyn ni’n ail-ddyfeisio rhai o’r ystafelloedd ar hyn o bryd ac yn bwriadu gwneud gwaith ail-ddylunio er mwyn cynnig 5 lle cysgu dwbl modern gyda chyfleusterau en-suite.

Essential information

Address
Address
Commercial Street, Nelson
CF46 6ND
Contact Name
Contact
Kay Williams
Phone
Phone
01443 451116
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: