The Old Library Coffee Shop

Siop goffi gymunedol yn yr Hen Lyfrgell, Caerffili sy’n croesawu teuluoedd.

Mae’n gweini cacennau hyfryd, diodydd espresso sy’n cael eu gwneud â llaw ac amrywiaeth o fyrbrydau amser cinio.

Yn y caffi mae awyrgylch hamddenol gydag ardal ar gyfer teuluoedd, llyfrau a gemau bwrdd y gellir eu defnyddio am ddim.

Mae WiFi a phwyntiau gwefru ar gael am ddim.

Mae hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer rhieni a phlant bach, crefftau i oedolion a digwyddiadau gemau bwrdd drwy gydol yr wythnos!

Ar ben hynny, bydd unrhyw elw a wneir yn cael ei roi yn ôl i’r gymuned drwy Ymddiriedolaeth yr Hen Lyfrgell!

Essential information

Address
Address
Morgan Jones Park, Nantgarw Road, Caerphilly
CF83 1AP
Contact Name
Contact
Angela
Phone
Phone
029 2088 5243
CTA Member

You may also be interested in: