The Tour of Britain 2023

Mae’r Tour of Britain yn dychwelyd i’r Fwrdeistref Sirol ddydd Sul 10 Medi!

Bydd y digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn dod i ben yng nghanol tref Caerffili yn dilyn 8 cam dwys o rasio ledled y Deyrnas Unedig. Gyda’r cyffro’n cael ei ddarlledu ar deledu byw (ITV4) – bydd y digwyddiad yn arddangos Caerffili ar lwyfan y byd wrth i’r beicwyr ddod i mewn i’r Fwrdeistref Sirol drwy Nelson, pasio trwy Lanbradach a chwblhau dwy lap o fynydd Caerffili cyn croesi’r llinell derfyn o flaen y castell eiconig.

Dyma’r manylion llawn (gan gynnwys manylion am gau ffyrdd) i alluogi trigolion i gynllunio ymlaen llaw.

Bydd beicwyr yn dod i mewn i’r Fwrdeistref Sirol ar hyd yr A4054, yn mynd i’r dde ar y gylchfan i ymuno â’r A472 (Heol Pontypridd) tuag at Nelson.

Amserau yn fras:

  • Beicwyr yn dod i mewn i’r Fwrdeistref Sirol ar hyd yr A4054, Nelson – car arwain yn cyrraedd tua 14:26. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:41.
  • Beicwyr yn pasio trwy Lanbradach – car arwain yn cyrraedd 14:39. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:54. 
  • Beicwyr yn pasio cylchfan Pwll-y-pant – car arwain yn cyrraedd 14:44. Beicwyr yn cyrraedd tua 14:59.

Mae’r system cau ffyrdd dreigl yn dod i ben yn y man cyfarfod rhwng Heol Pontygwindy a chyffordd Castle Street.

I gael rhagor o wybodaeth am The Tour of Britain, ewch i’r wefan swyddogol.

Cliciwch YMA i ymuno â’r digwyddiad Facebook swyddogol.


Cau Ffyrdd


Map Parcio

Mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael yn y lleoliadau canlynol:

– Maes parcio Station Terrace (talu ac arddangos)
– Cyfleuster Parcio a Theithio Caerffili (am ddim)
– Morrisons / Canolfan Siopa Cwrt y Castell (am ddim, hyd at 3 awr)

🚴 Mae nifer o raciau beiciau yng nghanol tref Caerffili, wedi’u nodi’n borffor ar y map. Gellir dod o hyd i raciau beiciau yng Nghyfnewidfa Drafnidiaeth Caerffili, yn ogystal â ledled Heol Caerdydd a thu allan i Morrisons.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Caerffili, CF83 1JL
CF83 1JL
Contact Name
Contact
The Tour of Britain
Email
Email Address
info@thetour.co.uk
Phone
Phone
01932 831485
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Charges
Charges
AM DDIM

You may also be interested in: