Coffi Vista – Caerffili

In line with the latest guidelines issued by Welsh Government, COFFI VISTA will continue to welcome guests to our coffee lounge at the Visitor Centre in Caerphilly, and serve refreshments. Our opening hours will remain 10:00 – 17:00 Monday – Sunday. Regrettably, we will not be able to serve alcohol until the current restrictions on sales are lifted. We have taken measures to ensure that our coffee lounge is a safe place for our team and guests to enjoy our range of hot and cold beverages and snacks. We also have a terrace and balcony, with commanding views over Caerphilly Castle.

Gall cwsmeriaid nawr weld y cownter gweini newydd a’r adnewyddiadau wrth archebu bwyd a diod. Mae byrddau a chadeiriau ar gael y tu allan ar y balconi a’r teras. Bydd yr ardal eistedd dan do yn ailagor yn fuan unwaith y bydd darpariaethau cadw pellter cymdeithasol ar waith. yr oriau agor yw ddydd Llun – dydd Sul, 10am – 5pm.

Gweld y fwydlen yma
Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ynghyd â gofynion Tracio ac Olrhain ar waith.

Croeso i COFFI VISTA – Caerffili, lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd trawiadol o Gastell Caerffili.

Gyda dewis blasus o goffi a diodydd poeth (rydyn ni’n argymell y siocled poeth) a dewis o fyrbrydau a chacennau cartref, mae’r tu mewn ar ei newydd wedd yn cynnig awyrgylch modern ac ymlaciol.

Mae’r staff cyfeillgar a chroesawgar wrth law i sicrhau eich bod chi’n cael y budd mwyaf o’ch ymweliad â’r ardal.

Hefyd, gallwch chi brynu ychydig o’r Caws Caerffili byd-enwog, wedi’i wneud i’r rysáit traddodiadol ac ar gael ar ffurf olwyn.

Essential information

Address
Address
The Tŵyn, Caerphilly
CF83 1JL
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: