Coffi Vista – Caerffili

Due to the announcement from Welsh Government that a circuit break lockdown will commence at 6pm on Friday 23rd October, facilities at COFFI VISTA will close at that time and will re-open on Monday 9th November.

Cafodd COFFI VISTA ei adnewyddu’n sylweddol yn ystod mis Chwefror a Mawrth ac nid oes cyfle wedi bod i’w weld eto!

Current opening information ONLY until 6pm on Friday 23rd October:

Gall cwsmeriaid nawr weld y cownter gweini newydd a’r adnewyddiadau wrth archebu bwyd a diod. Mae byrddau a chadeiriau ar gael y tu allan ar y balconi a’r teras. Bydd yr ardal eistedd dan do yn ailagor yn fuan unwaith y bydd darpariaethau cadw pellter cymdeithasol ar waith. yr oriau agor yw ddydd Llun – dydd Sul, 10am – 5pm.

Gweld y fwydlen yma
Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ynghyd â gofynion Tracio ac Olrhain ar waith.

Croeso i COFFI VISTA – Caerffili, lle perffaith i ymlacio a mwynhau’r golygfeydd trawiadol o Gastell Caerffili.

Gyda dewis blasus o goffi a diodydd poeth (rydyn ni’n argymell y siocled poeth) a dewis o fyrbrydau a chacennau cartref, mae’r tu mewn ar ei newydd wedd yn cynnig awyrgylch modern ac ymlaciol.

Mae’r staff cyfeillgar a chroesawgar wrth law i sicrhau eich bod chi’n cael y budd mwyaf o’ch ymweliad â’r ardal.

Hefyd, gallwch chi brynu ychydig o’r Caws Caerffili byd-enwog, wedi’i wneud i’r rysáit traddodiadol ac ar gael ar ffurf olwyn.

Mae gan y caffi ddewis o wybodaeth i dwristiaid, gan gynnwys pamffledi a thaflenni am yr ardal leol. Mae Canllaw Ymwelwyr Caerffili ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Essential information

Address
Address
The Tŵyn, Caerphilly
CF83 1JL
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: