The White Cross Inn

Tafarn wledig draddodiadol, sy’n gweini cwrw a seidr lleol.

Tafarn fach gyda chalon fawr! Mae ‘The White Cross’ mewn lleoliad gwledig ac yn fan galw heibio rheolaidd i gerddwyr, marchogion a beicwyr. Oddeutu 250 mlwydd oed, mae’n Dafarn Gymunedol dda ac mae’n gartref i, Grŵp Cerdded (The Wacky Wanderers), ‘The Beerbellies’ (noson fisol o sgyrsiau ac ati ar Gwrw), ‘The Gun Club’ a dau dîm taflu dartiau. Derbyniodd Cymeradwyaeth Uchel gan CAMRA yn 2018 ac fe ymddangosodd yn ‘The Good Beer Guide’ ers 2012.

Mae gennym hefyd ystafell glyd fechan sydd ar gael ar gyfer partïon preifat neu gyfarfodydd.

Essential information

Address
Address
The White Cross, Groeswen
CF15 7UT
Contact Name
Contact
Mair Arthur
Email
Email Address
mairarthur@yahoo.co.uk
Phone
Phone
07971877073
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: