Walking at Cwmcarn Forest

Cerdded yng Nghoedwig Cwmcarn Mae rhai o deithiau cerdded gorau Cymru gyfan yng Nghoedwig Cwmcarn.

Gallwch ddewis Taith Gerdded Nantcarn ar hyd y llyn, neu Daith Gerdded 1807 sy’n fwy egnïol, yn 9 milltir o hyd, ac yn cynnwys nodweddion hanesyddol, coetiroedd trawiadol a golygfeydd gwych. Noder: Mae gwyriadau ar waith ar hyd nifer o’n teithiau cerdded hirach oherwydd y gwaith torri coed ar y safle; holwch yn y ganolfan ymwelwyr cyn cychwyn, neu ddilyn arwyddion y gwyriad ar y llwybrau. Pum taith gerdded wych yng Nghoedwig Cwmcarn Mae teithiau cerdded sy’n addas i bob gallu, gan gynnwys taith llai na milltir i daith naw milltir. Mae pob un yn cynnig gwahanol olygfeydd a thirwedd sy’n cynnwys harddwch Coedwig Cwmcarn, y llyn eang a llawr y cwm. Yn ystod y gwahanol dymhorau y daw fflora a ffawna gwahanol; mwynhewch Daith Gerdded Clychau’r Gog ym mis Mai pan fydd clychau’r gog yn eu blodau, neu yn yr hydref pan fydd y dail yn newid ac yn cynnig golygfeydd a lliwiau cyferbyniol. Mae pob un o’n teithiau cerdded wedi’u rhestru isod, a bydd cyfarwyddiadau ar gael i’w lawrlwytho cyn bo hir. Her Archwiliwr Bywyd Gwyllt Cwmcarn Mynnwch fod yn archwiliwr bywyd gwyllt trwy ddilyn y map archwiliwr er mwyn dod o hyd i 21 o byst arbennig ar hyd y daith gerdded gylchol fer o 1.2 milltir. Galwch heibio i’r Ganolfan Ymwelwyr i brynu eich pecyn Archwilio (gan gynnwys creonau) a mynd ati i archwilio. Dewch o hyd i’r plac metel cudd ar bob postyn, a’i baru â’r llun cywir yn y llyfryn Archwiliwr. Gwnewch rwbiad o’r plac yn eich llyfryn a symud ymlaen i ddod o hyd i’r postyn nesaf! Ar ôl ei gwblhau, gellir prynu tystysgrif Archwiliwr

visitor centre reception. Happy exploring! Booklets are available from the visitor Centre reception for £1.50 between 9am – 5pm daily. For more information please visit the Cwmcarn Forest https://www.cwmcarnforest.co.uk/activities/walking-at-cwmcarn/ Bywyd Gwyllt o dderbynfa’r ganolfan ymwelwyr. Hapus yn archwilio! Mae llyfrynnau ar gael o dderbynfa’r ganolfan ymwelwyr am £1.50, rhwng 9am a 5pm bob dydd. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Coedwig Cwmcarn www.cwmcarnforest.co.uk/cy/activities/walking-at-cwmcarn

Essential information

Address
Address
Cwmcarn, Nr Crosskeys
N11 7FA
Contact Name
Contact
Mike Owen
Phone
Phone
01495 272001
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook Page
Charges
Charges
Mynediad am ddim i'r ganolfan ymwelwyr a llawr y dyffryn.
CTA Member

You may also be interested in: