Wern Ganol Farm Guest House

Gwesty teuluol sydd â golygfeydd hardd o gefn gwlad ac sy’n agos i’r A470 i Gaerdydd ac Aberhonddu.

Ffermdy 200 oed a hen dŷ rheolwr pwll glo yw Wern Ganol Farm Guest House, sydd wedi’i leoli ar ei dir ei hun yng nghanol cymoedd Cymru ac sydd â golygfeydd panoramig o gefn gwlad agored.

Gyda chwe ystafell en suite gyfforddus ar y llawr gwaelod, maes parcio preifat mawr oddi ar y ffordd a thafarn ar draws y ffordd sy’n gweini bwyd, mae Wern Ganol yn lle cartrefol ag awyrgylch cynnes a chyfeillgar sy’n gweini brecwast da.

Mae’r gwesty wedi’i leoli’n ganolog ger Caerffili, Pontypridd, Merthyr Tudful, Caerdydd a Bannau Brycheiniog, sy’n ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer busnes neu bleser.

Mae atyniadau lleol i dwristiaid fel Castell Caerffili, Llancaiach Fawr, Castell Coch a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn hawdd eu cyrraedd. Mae llawer o lwybrau beicio a llwybrau cerdded yn yr ardal ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Essential information

Address
Address
Wern Ganol Farm, Nelson, Caerphilly
CF46 6PS
Contact Name
Contact
Carolyn
Email
Email Address
mail@wernganol.co.uk
Phone
Phone
01443 450413
CTA Member

You may also be interested in: