Williams Brothers Cider

Mae Williams Brothers Cider yn fusnes teuluol bach a chyfeillgar sy’n cynhyrchu seidr Cymreig traddodiadol o ansawdd uchel sydd wedi’i greu â llaw… sy’n ysu i gael ei ddarganfod!

Caiff eu seidrau aml-wobrwyol eu creu yn ofalus â llaw gan ddefnyddio dulliau traddodiadol yn eu cyfleuster tŷ seidr pwrpasol yng Nghaerffili. Maen nhw’n sicrhau mai dim ond y ffrwyth o’r ansawdd gorau sy’n cael eu dewis i symud ymlaen at eu melin a gwasg seidr i gynhyrchu sudd afal o ansawdd uchel er mwyn ei eplesu i seidr go iawn.

Mae ganddyn nhw safonau uchel iawn ac ethos o sicrhau bod creu seidr nid yn unig o’r ansawdd uchaf, ond hefyd i sicrhau bod y teulu cyfan yn cael hwyl ar hyd y ffordd.

Essential information

Address
Address
Bedwas
CF83 8GF
Phone
Phone
07970 509889 / 07740 699060
Website
Website
Website
CTA Member

You may also be interested in: