Canolfan Weithgareddau a Natur Ynys Hywel

Mae Canolfan Weithgareddau a Natur Ynys Hywel wedi’i lleoli ym mhrydferthwch Cwm Sirhywi.

Gwrandewch ar y gosogod yn ystod y dydd a’r tylluanod gyda’r nos. Mae’n ynys mewn lleoliad prydferth a thawel yn bell o straen bywyd yng nghanol Parc Gwledig Cwm Sirhywi. Mae gan yr ystafelloedd gwely furluniau hardd o goetir a lloriau pren. Mae’r ystafell fwyta, lle gallwch chi fwyta brecwast, wedi’i dylunio mewn arddull caban coed.

Yn sicr, byddwch chi eisiau archebu gwyliau arall cyn i chi adael!

You may also be interested in: