Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach 2023

March 25, 9:00am - March 25, 5:00pm

Edrychwch ar dudalen y digwyddiad ar Facebook, yma: bit.ly/3HhRQ1G

Dewch draw i ganol tref Ystrad Mynach a chamu i dymor y gwanwyn ar Ddydd Sadwrn 25 Mawrth!

Bydd stondinau bwyd a chrefft, detholiad o reidiau ffair hwyl i blant ac adloniant theatr stryd gwych; bydd y dref yn dod yn fyw wrth i dymor y gwanwyn gyrraedd. Os ydych chi’n chwilio am ychydig o oriau allan gyda’r teulu, beth am ddod draw i Ystrad Mynach ac ymuno yn yr hwyl? 

Mae canol y dref yn cynnig dewis hyfryd o siopau annibynnol ac mae amrywiaeth o leoliadau bwyta allan ledled y dref, felly, #DewisLleol a chefnogi canol eich tref leol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Bedwlwyn Road ac Oakfield Street, Canol Tref Ystrad Mynach, CF82 7AB, lle bydd y ffyrdd ar gau.

I holi am ofod masnachu a’r digwyddiad yn gyffredinol, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynorthwyo #DewisLleol i roi hwb ac ennyn cefnogaeth i fusnesau lleol.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

#CroesoCaerffili #DewisLleol #UKSPF


Hysbysiad Pwysig i Drigolion a Manwerthwyr – Gwybodaeth am y Digwyddiad a Chau Ffyrdd


Rhestr Stondinau

Abbotts Events Limited – Wood Fired Pizza
Ally’s Confectionary
Bow Addict
Caerynys Shed Jewellery
Cardiff & Vale Cats Protection Branch
CCBC – Blackwood Miners Institute
Chris Noonan
Coleg Y Cymoedd – Ystrad Mynach
Crystal Crysalis
Cwm Deri Vineyard
Dinky Donuts
Falconry UK
Fine Food Lands Ltd
Forever Fudge
Gelligaer Community Council
Gem Trading
Gower Doughnut Co.
Hancox’s Pies
Hwyl Spirits
Karen’s Bookshop in Partnership with Usborne
Lili Wen Welshcakes
Little Grandma’s Kitchen
Nuts About Cinnamon
Ogi
Olive Tree Treats
Pasithea
Rae’s Grace Cakes
Sarah Claire Crafts
Sian’s Emporium
Signore Twister
Stagecoach Bus
The Slime Factory
Tracey’s Funky Faces
Unison Caerphilly
Whippy Ices Ltd
Williams Brothers Cider
Ystrad Mynach Seventh-Day Adventist Church

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

#CroesoCaerffili #DewisLleol #UKSPF

 

 

 

Essential information

Address
Address
Bedwlwyn Road ac Oakfield Street, Canol Tref Ystrad Mynach
CF82 7AB

You may also be interested in: