Events

{:en}Bedwas Arts Festival{:}{:cy}Gŵyl Gelfyddydau Bedwas{:}

October 25, 2019 9:00am - November 4 2019, 5:00pm

{:en}

Harmony: Conflict and Resolution

Bedwas Arts Festival will be host to a variety of events between 25th October and 4th November including walks, singalongs, workshops, talks, choirs, dance and lots more.

Visit https://www.bedwasworkmenshall.co.uk/ for full information on dates and times of events and activities.{:}{:cy}Cytgord: Gwrthdaro a Datrys

Bydd Gŵyl Gelfyddydau Bedwas yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwng 25 Hydref a 4 Tachwedd gan gynnwys teithiau cerdded, cydganu, gweithdai, sgyrsiau, corau, dawnsio a llawer mwy.

Ewch i https://www.bedwasworkmenshall.co.uk/ i gael gwybodaeth lawn am ddyddiadau ac amseroedd digwyddiadau a gweithgareddau.

{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Bedwas Workmen's Hall, Old Newport Road, Bedwas, Caerphilly {:}{:cy}Bedwas Workmen's Hall, Old Newport Road, Bedwas, Caerphilly {:}
{:en}CF83 8BJ{:}{:cy}CF83 8BJ{:}
CTA Member

You may also be interested in: