Events

{:en}Blackout Climbing{:}{:cy}Dringo mewn Blacowt{:}

November 1, 2019 6:00pm - November 1 2019, 10:00pm

{:en}

Lights out! Head torches on! Lets climb!

Celebrate our 9th birthday at our legendary climb by head torch evening, Blackout!

Friday 1st November

6pm – 10pm

FREE ENTRY FOR COMPETENT CLIMBERS

ON THE NIGHT

Flash Master Bouldering Comp, U.V face paint, Café open till 10, Trade Stands and taster climbing sessions available.

PRIZE RAFFLE

Supporting the Rock UK Bursary Fund

Throughout half term we also have a range of adventure activities for all the family. For details, more information and booking please visit rockuk.org/summit. No experience necessary and all kit provided.{:}{:cy}

Diffoddwch y golau! Gwisgwch fflachlamp! Dewch i ni ddringo!

Dathlwch ein pen-blwydd yn 9 oed yn ein noson chwedlonol o ddringo gyda fflachlamp, Blacowt!

Dydd Gwener 1 Tachwedd

6pm – 10pm

MYNEDIAD AM DDIM AR GYFER DRINGWYR CYMWYS

AR Y NOSON

Cystadleuaeth “Flash Master”, paentio wynebau â phaent uwchfioled, Caffi ar agor tan 10pm, Stondinau Masnach a sesiynau dringo blasu ar gael.

GWOBR RAFFL

Yn cefnogi Rock UK Bursary Fund

Trwy gydol yr hanner tymor mae gennym ystod o weithgareddau anturus i’r teulu cyfan. Am fanylion, ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch I rockuk.org/summit. Nid oes angen unrhyw brofiad a darperir pob darn o offer.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}{:cy}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}
{:en}CF46 6RD{:}{:cy}CF46 6RD{:}
Phone
Phone
01443 710090

Downloads

{:en}Blackout Climbing{:}{:cy}Dringo mewn Blacowt{:} >

CTA Member

You may also be interested in: