Events

{:en}Caerphilly Food Festival{:}{:cy}Gŵyl Fwyd Caerffili{:}

May 11, 2019 9:00am - May 11 2019, 5:00pm

{:en}Caerphilly Food Festival is set to delight residents and visitors when it returns to the town on Saturday 11th May.

Thousands are expected to descend on Caerphilly town centre as it plays host to 100 stall holders who will tempt visitor’s taste buds with delicious aromas, sizzling sounds and mouth-watering produce.

The streets will be transformed into a marketplace between 9am and 5pm bursting with culinary delights complimented by craft and activity stalls and the ever popular farmers market and craft fairs at the Cenotaph and Castle Court Shopping Centre. The event promises to be a fun day out for the whole family with activities planned throughout the day.

The dedicated cheese market will also return to the Twyn car park offering a fantastic selection of cheeses to taste and purchase from a number of producers.

Car parking is available at Crescent Road Car Park on Crescent Road, CF83 1XY Road closures will be in place.{:}{:cy}Bydd Gŵyl Fwyd Caerffili yn wledd i drigolion ac ymwelwyr pan fydd yn dychwelyd i’r dref ar ddydd Sadwrn 11 Mai.

Disgwylir i filoedd ymweld a chanol tref Caerffili ble bydd dros 100 o ddeiliaid stondin a fydd yn codi blas ar ymwelwyr gydag arogleuon bendigedig, seiniau sy’n hisian a chynnyrch a fydd yn tynnu dŵr i ddannedd.

Bydd y strydoedd yn cael eu trawsnewid yn farchnad rhwng 9am a 5pm, yn orlawn o ddanteithion coginiol a ategir gan stondinau crefft a gweithgareddau, y Farchnad Ffermwyr boblogaidd, a ffeiriau crefft ger y Cofadail a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell. Mae’r digwyddiad yn addo bod yn ddiwrnod hwyliog i’r teulu cyfan gyda gweithgareddau wedi’u cynllunio trwy gydol y dydd.

Bydd y farchnad gaws ymroddedig hefyd yn dychwelyd i faes parcio’r Twyn i gynnig detholiad gwych o gawsiau i flasu a phrynu gan nifer o gynhyrchwyr.

Mae parcio ar gael ym Maes Parcio Heol y Cilgant ar Heol y Cilgant, CF83 1XY Bydd cau ffyrdd ar waith.{:}

You may also be interested in: